Házinu

Három próféta szózata

 

Szokás, hogy a rabbi olvassa fel a Megtérés szombatjának háftáráját, amelyet három próféta Hoséá, Michá és Joél műveiből állítottak össze (Hoséá 14:2-10., Michá 7:18:20., Joél 2:11-27.) . Ezek a versek a megtéréssel és a megbocsájtás reményével, hitével foglalkoznak. A magánéletben balsorsú és nehéz korban, a Tíz törzs hanyatlásának és bukásának korában élő Hoséá vezeti be a szózatot. „Térj meg, ó Izrael, az Örökkévalóhoz, a te Istenedhez, mert eltávolodtál a te bűnödben.” (14:2.) Sem Asszíriától, sem Egyiptomtól, sem más országtól segítséget várni nem lehet. Elhatárolódni a bálványimádóktól és irgalmat keresni a Gondviselésnél – csak ezt tehetjük. Michá, aki Jesájá próféta kortársa volt, a kegyetlen zsarnok, Menáse uralkodása idején reményt ébreszt, hogy lesz hatása a megtérésnek és az Örökkévaló a tenger örvényébe veti vétkeinket, hogy elmossa a víz; távol, távol menjen tőlünk minden lelki teher. Talán ez az eredete a Táslich szertartásának. Joél valószínűleg a Második Szentély korában élt, mert Júdeát említi Erec Jiszraelként. A sófár-fúvást és a böjtöt is említi valamint a papok fohászát – ez az időszak, mikor a szent csarnokban gyülekezni kell, imádkozni és őszinte szívvel megtérni.

  1. G.

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 1. szám – 2015. február 9.

 

Megszakítás