Vájérá

A simeni nő fia

 

Két szép történetet mesél el a Háftárá (2Királyok 4:1–37.) Elisa próféta idejéből. Mivel a szidrához, Sára életregényéhez a simeni nő története van közelebb, mi részletesebben ezzel foglalkozunk. Egy tekintélyes asszony őszinte tiszteletből igyekezett a próféta kedvében járni. Vendégszobát készített számára falakkal, hogy ha városukban jár „Isten embere”, legyen, hol megszállhasson. A prófétát meghatotta a nő figyelmessége, megtudakolta, mit tehetne érte. Megtudta, hogy nincs gyermeke, a férje öreg. Elisa megjövendölte, hogy egy esztendő múlva fia fog születni a simeni nőnek, és így is lett. A gyermek megnőtt, apja a mezőre vitte, hogy birtokát bemutassa neki. A gyerek a fejéhez kapott, és többet nem mozdult. Az asszony elment, megkereste a prófétát, aki megkérdezte, hogy békességben van-e a gyermek. Az asszony nagy szomorúan felelte, hogy igen. Elisa megértette, hogy nagy baj van. A szolgáját akarta küldeni, de az asszony kérésére maga ment Simenbe. Előbb a támaszbotját helyezte a gyermekre. Mikor ez nem használt, a Próféta bezárta a ház ajtaját, és imádkozott az Örökkévalóhoz, majd ráborult a gyerekre és ajkát ajkára illesztette. A gyermek hétszer tüsszentett és magához tért. Elisa hivatta a simeni nőt, és átadta neki a fiút. Ez a simeni nő története.

  1. G.

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 8. szám – 2015. február 9.

 

Megszakítás