GENETIKAI KAPCSOLAT VAN A KOHANITÁK KÖZÖTT

A kohaniták, a zsidó papi törzs tagjai – úgy az askenázok, mint a szefárdok – magukban hordozzák az Y kromoszómának egy különleges, csak rájuk jellemző változatát, mely összekapcsolja Áron, a főpap leszármazottait – véli Kari Sorecki, a haifai Rámbám kórház professzora, aki több külföldi kollégájával együtt publikálta nézetéit a Nature című angol természettudományos lapban. Ezen folyóirat rangja kizárja, hogy megalapozatlan publikációról lenne szó.

Egy felmérés szerint ma a világon összesen élő hétmillió zsidó felnőttből 5% kohanita, azaz 350 ezer ember. Közülük 100-120 ezer Izraelben él. Mint köztudott, Áron, a főpap a lévita törzset vezető Mózes testvére volt. A papi törzsre hárultak a vallási, rituális feladatok az Első és a Második Szentély idejében. A Második Szentély lerombolásával ezek a feladatok megszűntek, de ma is vonatkozik a törzs tagjaira néhány különleges szabály: távol kell maradniuk a halottaktól nem vehetnek el elvált nőt stb.

A kutatók genetikai vizsgálatokat végeztek három különböző országban élő, egymással kapcsolatban nem lévő zsidó embereken. A kísérletben részt vevőktől megkérdezték, hogy kohaniták-e? Száznyolcvannyolc személy válaszolt igennel, s az ő genetikai mintájuk egyértelműen elütött a többiekétől. Skorecki hangsúlyozta, hogy a kohanitákat nem nevük szerint vizsgálták (tipikusan kohanita nevek pl.: Kohn, Rappaport, Sapiro) hanem a kérdésre adott válasz alapján sorolták őket ebbe a kategóriába.

Skorecki (aki maga is kohanita) ötlete akkor támadt, amikor egyszer a zsinagógában járva megfigyelt egy Tórához szólított idős kohanitát. “Ránéztem és megállapítottam, hogy egyáltalán nem hasonlítunk egymásra, pedig a hagyomány szerint mindketten ugyanabból a papi törzsből származunk. Azt akartam megtudni, van-e köztünk esetleges genetikai kapcsolat.”

Skorecki több tudóssal együtt fogott a kutatásokhoz. Srágá Blazer, Szárá Selig a Technionról, Robert és Neil Bradman, P. J. Warburton, Monica Ismajlowicz és Michael Hammer a Londoni, illetve az Arizonai Egyetemről voltak segítségére. Megállapításuk leegyszerűsítve: egy bizonyos fajta kromoszómamódosulás egyértelműen kimutatható túlsúlyban van az askenáz és szefárd eredetű kohanitáknál (a jemenitáknál csak bizonyos esetekben), más zsidóknál nem.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 25. szám – 2014. július 28.