Fújjuk együtt a sófárt!

Elul havának áhítatos atmoszférájában, a Szlichot hangulatában, a zsidó ember készülődik a nagy elszámolásra, a Ros Hásáná-i számvetésre, amikor a Világ Ura előtt kell számot adnia tetteiért. Mit tett, hogyan viselkedett, eleget tett-e zsidó kötelezettségeinek, megőrizte-e a zsidó azonosság alapvető elemeit?

Sokszor a megfelelő számvetés után sem tudjuk a megfelelő választ megadni, de nem ritkán joggal mondhatjuk, hogy “Ribono sel olám” – “Világ Ura, nem tehetek róla”.

Ne hibáztass engem, Istenem, mondhatja a pesti zsidó, mivel oly korban éltem én, amikor nem kaptam zsidó nevelést, szüleim eltagadták előlem még a puszta tényt is, hogy Ábrahám népéhez tartozom, nem tanítottak meg héberül olvasni, templomba nem jártunk, kósert enni nem volt lehetőségünk – hát tehetek én valamiről? Most 30-40-50 éves fejjel kezdjek neki; tanuljak meg sófárt fújni?

* * *

Mit akarhat akkor a jó Isten a szegény magyar zsidótól? Majdhogynem semmit.

Csak egyet akarhat: Aki nem tud aktív lépéseket tenni zsidósága ügyében, legalább segítse azokat a keveseket, akik próbálnak tenni valamit ez ügyben. Nem muszáj, hogy megtanuljunk sófárt fújni Ros Hásánára, de segítsük azokat, akik éjt nappallá téve próbálják Magyarországon a zsidóság elkallódását megakadályozni.

Segítse azokat akik zsidó óvodát, iskolát és jesivát csinálnak a semmiből; akik imakönyveket, máchzorokat adnak ki, hogy legyen miből imádkoznia annak, aki tétova lépteket tesz a zsidóság felé vezető, ahhoz visszavezető úton. Másszóval segítsünk önmagunkon, hogy együtt közös erővel tudjuk fenntartani a még pislákoló lámpást, és biztosíthassuk a magyar zsidóság jövőjét, hogy “Dávid lámpása ne aludjon ki”.

Oberlander Báruch

Itt is köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományaikkal támogattak bennünket. Néhányan azok közül, akik nagyobb összeggel segítették munkánkat, és hozzájárultak nevük közzétételéhez:

Karádi Gábor 30 000

Dr. Roth András 20 000
Szekeres Róbert 20 000
Vné Dános Ákos 20 000
Herskovits Gyula 20 000
—————————–

*Alapítványunk számlaszáma: Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány, 10300002-20329172-70073285. A befizetett adományok adómentesek.

Megjelent: Egység Magazin 12. évfolyam 46. szám – 2014. július 31.