Hasznos könyv a táskában

Friedmann Benjámin: A Zsidó vallás törvényei

Szerény külsejű, de gazdag tartalmú könyv került a kezünkbe. Friedmann Benjámin miskolci jámbor életű tudós ember A Zsidó vallás törvényei című fordítása, válogatása. Az első kiadás 1925-ben látott napvilágot és mivel az első ezerötszáz példány gyorsan elkelt, 1931-ben Miskolcon a második kiadás is megjelent. A fia – Lipe-László 1988-ban Bné Brákban újra kiadta a füzetet, amely hozzánk is eljutott. A szerző előszavában írja, hogy tudományos munkásságára kenyérkeresete mellett, a késő éjszakai órákban jutott ideje. Azért jelentős alkotások kerültek ki kezei közül. Az említett törvénygyűjteményt már mint négy héber nyelvű könyv szerzője jegyezte. Ezek közül a egyik, a Mekor Hátfilot az imák forrásának megjelölése magyarázatokkal ellátva. Az új Őrködés éjszakája Hágádában Náftáli Kraus említ egy példát, mely szerint Friedman Benjámin egyéni hangvételű magyarázatot ad arra a kérdésre, hogy az asztali áldásban miért mondunk szombaton és ünnepen mágdil helyett migdolt szombaton. Eszerint az Egyiptomból kivonuló zsidók a szombatot Migdol helység és a tenger között töltötték.
Fontos héber nyelvű munkája a Misnához szerkesztett betűrendes útmutató, melynek segítségével bármelyik tétel könnyen megtalálható. A magyar nyelvű A Zsidó vallás törvényei című fordítás, válogatás becsületes szándékú mű, már csak azért is, mert segíteni akart a törvények, szabályok megismerésében, azoknak, akik ezt héber nyelven nem tudták elolvasni. Hiánypótlás volt ez, mivel évekkel megelőzte dr. Singer Leó várpalotai rabbi joggal megbecsült, 1934-ben megjelent, Kicur Sulchán Áruch fordítását.
Friedmann könyvét érdekes előszó vezeti be, nagyon fontos és tanulságos történelmi áttekintéssel. Ezután 27 pontban a valóban legszükségesebb törvények, szabályok ismertetése következik tömör, de érthető mondatokkal. Az eligazodás könnyű, a tartalomjegyzék pontosan felvilágosít. Jól megtalálható minden passzus, nem kell keresgélni. A megfogalmazás szabatos, félreérthetetlen. A füzet a táskába belefér, nem sok helyet foglal, de jó, ha ott van, a legfontosabb háláchikus kérdésekre könnyen, gyorsan megkaphatjuk a választ.
D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 51. szám – 2014. november 17.