Saul és Joel nemsokára 13 évesek lesznek. Ez az életkor a zsidó fiúk életében fordulópontot jelent, ettől fogva teljes jogú tagjai a zsidó közösségnek. A jogok azonban nem magukban állnak, hanem komoly kötelezettségeket is hoznak magukkal. Ezért is hívják a 13 éves kort gil micvotnak, a parancsolatok korának, hiszen innentől fogva pontosan úgy érvényesek rájuk is a tórai parancsolatok, mint minden más felnőtt zsidó férfira. Most induló sorozatunkban ennek a fordulópontnak a főbb elemeit mutatjuk be, részben a hamarosan férfivá váló ikrek, részben vallási témájú cikkek segítségével.

 

13 éves korukban a zsidó fiúgyermekek a zsidó törvények szempontjából felnőttekké válnak. Ekkor tartják meg a bár micvá, magyarosan bármicvó ünnepségüket, melynek keretében felhívják őket a Tórához, és ők olvassák fel hagyományos dallammal azt a hetiszakaszt, melyet a születésük utáni szombaton olvastak fel a zsinagógában.

 

A zsidó fiúkra a bár micvájuktól fogva vonatkoznak a zsidó vallás parancsolatai. A zsidóságban azonban a több kötelesség több joggal is jár, így innentől kezdve ők is részévé válnak a minjennek – annak a tíz férfiból álló csoportnak, melyre szükség van ahhoz, közösségi istentiszteletet lehessen tartani. Bizonyos imákat, például a kádist csak minjenben lehet elmondani, ahogy a tóraolvasáshoz is elengedhetetlen a tíz, felnőtt zsidó férfi jelenléte. Ezen felül a felnőtté vált fiúk már különböző funkciókat is elláthatnak a zsinagógában: előimádkozhatnak, Tórát olvashatnak, sófárt fújhatnak, stb.

 

A férfivá válás egyik jele a tfilinrakás. A 13. életévüket betöltő fiúk megkapják életük első tfilinjét, az állatbőrből készült imaszíjakat a karra, illetve fejre illeszthető dobozokkal, melyekben kézzel írt,  tórai idézetek szerepelnek. Ezt kötik fel a férfiak minden hétköznap reggel az imádkozáshoz. A tfilinre azonban, ahogyan oly sok minden másra is a zsidóságban, számos parancsolat, előírás és hagyomány vonatkozik. Megfelelő és pontos feltekeréséhez gyakorlatra van szüksége a használóinak. Ezért alakult ki az a szokás, hogy a bár micva ünnepség előtt egy hónappal a fiúk elkezdenek tfilinben imádkozni. Így amikor már valóban kötelesekké válnak e parancsolat betartására, bizonyosan hiba nélkül tudják teljesíteni a feladatot.

 

Az áldott emlékű lubavicsi Rebbe, Menachem Mendel Schneerson rabbi egyik első micva-kampánya volt a tfilinkampány. Elsődleges fontosságúnak tartotta, hogy azok a zsidó férfiak is felrakják a tfilint, akik egyébként semmilyen más parancsolatot nem tartanak be. Úgy gondolta, hogy ez az első lépés vezethet aztán a Tóra előírásainak minél teljesebb körű betartásához és a hagyományhű életvitelhez, mert a kézre és a fejre való tfilin felkötése összeköti az ember szívét és gondolatait a tetteivel és magával az Örökkévalóval. Ezért indította útjára a hatnapos háborúval egy időben máig nagy sikerű tfilinkampányát. A Rebbe küldöttei a világ számos pontján, forgalmas kereszteződésekben, nemzetközi repülőtereken, nagy sporteseményeken állítják fel szerény kis asztalkájukat, és nyújtanak segítséget minél több zsidó férfinak abban, hogy megtegyék ezt a különlegesen fontos parancsolatot.

 

Érthető hát, hogy milyen nagy esemény egy fiú életében az első tfilinrakás, hiszen ilyenkor már az igazi nagy változás, a felnőtté válás küszöbén állnak. Ezért vált szokássá, hogy ezt a napot kisebb, kötetlen ünnepséggel teszik emlékezetessé. Ezen általában a szűkebb, vagy tágabb család, esetleg közeli barátok vesznek részt, és az ünnepségekről soha nem hiányzó étel-ital mellett szellemi táplálékot is nyújt az ünnepelt, vagy apja, nagyapja, illetve a közösség rabbija az egybegyűlteknek.

 

Saul és Joel, a bár micvájára készülő ikerpár hetiszakaszról szóló kisfilmjeivel már jól ismert oldalunk figyelmes követői előtt. Most, hogy már egészen közel kerültek a nagy eseményhez, ők is megismerkedtek a tfilin felrakásának szabályaival, és hangulatos ünnepség keretében ünnepelték meg az új tfilin első felrakását a budapesti Nagy Fuvaros utcai zsinagógában. A fiúk érdekfeszítő előadás keretében mutatták be tudásukat az egybegyűlteknek. Következő cikkünkben ezzel ismerkedhetnek meg olvasóink.