1. És adót vetett ki Achasvérós király az országra és a tenger szigeteire. 2. S erejének s hatalmának minden tette és Mordekháj nagyságának részletezése, a hogy őt naggyá tette a király, nemde meg vannak írva Média s Perzsia királyai történetének könyvében. 3. Mert Mordekháj a zsidó második volt Achasvérós király mellett és nagy a zsidók előtt, s kedveltje testvérei sokaságának, ki javát kereste népének és békéjére beszélt egész nemzetségének.

 

Megszakítás