Amiről a hírek szólnak: terror, erőszak

A hírek immár fél éve főleg az erőszakról, a terrorról szólnak. Héber nyelven: álimut ( אלימות). Az erőszakos személy jelzője: álim (אלים) illetve, ha nőnemű az illető – mert erre is akad példa, bőven – akkor álimá (אלימה). Az egyetlen dolog pedig, amit szembe lehet állítani vele, az az erő, héberül kóách (כוח). A hírek negatív sláger-szava a terrorista: möchábél (מחבל), nőnemű alakja a möchábelet (מחבלת). A kifejezés alapja a chábálá (חבלה), ami alapvetően szabotázs, szándékos károkozás értelmű. Milyen kár… Mert a chábálá is, a möchábél is a chávál (חבל), vagyis a kár szóval áll rokonságban.

A rendbontás – háfárát széder ( הפרת סדר). Jismáél kései utódai gyakran késsel indulnak gyilkolni. Az sem véletlen, hogy a kés, héberül szákin (סכין) és a veszélyt jelentő szákáná (סכנה) egy tőről származnak. A kockázat, a szikun (סיכון) nemkülönben: ezekben a napokban kockázatos Jeruzsálem vegyes lakosságú részeiben fegyvertelenül sétálni.

Amúgy a fegyver: nesek (נשק). Hangulatilag igen távol áll tőle, de rokon vele a nösiká (נשיקה) szó, aminek a jelentése – csók. Szomorú, de logikus összefüggés fedezhető fel a háborút jelentő milchámá (מלחמה) és a kenyeret jelentő lechem (לחם) között. A kődobálásra a héber a jiduj ávánim ( יידוי אבנים) szót használja. A jiduj – יידוי – a jád – יד – azaz kéz szóból származik, és elhajítást jelent. Az ávánim – אבנים – az even – אבן – azaz kő szó többes száma. Az általuk előszeretettel használt gyújtópalack avagy Molotov-koktél, héberül bákbuk táv’érá ( בקבוק תבערה ), rövidítve ב”בקת, az üveget, palackot jelentő bákbuk – בקבוק –és az égést jelentő bé’érá – בערה – szavak összetétele. Korántsem szívderítő szó a récách (רצח), a gyilkosság, és elkövetője, a gyilkos, héberül rocéách (רוצח) – nőnemben rocáchát (רוצחת) – mert bizony ilyen is előfordul. Az áldozat – korbán (קורבן). Ez a szó jelentette ezer évekkel ezelőtt a jeruzsálemi Szentélyben felajánlott állat-áldozatot is, de a mai héber nyelvben mindenféle erőszak kárvallottját is ezzel a kifejezéssel illetik.

A bitáchon (ביטחון) szó is egyre gyakrabban hangzik el a hírekben: biztonságot jelent. A honvédelmi miniszter héberül: szár hábitáchon ( שר הביטחון ). A bátúách (בטוח) – biztos. Amikor megrendül az ország biztonsága, mint ezekben a napokban, akkor a kormány, vagyis memsálá (ממשלה) mozgósítást rendel el, aminek héber megnevezése: gijusz (גיוס). A héten több ezer tartalékost hívtak be a határrendőr-egységekbe, amelyeket úgy neveznek, hogy mismár hágvul ( משמר הגבול ). Rövidített változata: mágáv (ב”מג). Szolgálatuk helye az ellenőrző pont, ismert angol nevén a checkpoint, héberül máchszom (מחסום), ahol a határrendőrök naponta kerülnek életveszélybe. A szó a láchszom (לחסום) igéből ered, amelynek értelme elzárni, blokkolni, eltorlaszolni. A lezárt út, például baleset miatt: kvis chászum ( כביש חסום ). A bank átal letiltatott hitelkártya: kártisz ásráj chászum .(כרטיס אשראי חסום) Végül az egész konfliktus hívószava: a palesztin. A bibliai filiszteusok nevéből alakult, akiknek a nevével a mai szentföldi arabok többsége azonosul. Mondani se kell, semmi közük hozzájuk, se nyelvi, se etnikai szempontból: ők a mi rokonaink. Héber (ivri – עברי) és arab (árávi – ערבי) egy testvér… Nem tragikus?

Halmos László

HÉBER NYELVTANÍTÁS SKYPE-ON IS. +972-52-3260834 izraelihirlevel@gmail.com

Forrás

Megszakítás