Száz évvel ezelőtt, 58. életévében tért vissza Teremtőjéhez dr. Ligeti Ármin negyed évszázadig Visegrád orvosa, volt honvéd főorvos, az Országos Gyermekvédő Liga főorvosa.

Visegrád a fővárosiak – és külföldi turisták – körében közkedvelt kirándulóhely, mely elsőszámú látványossága a fellegvár. Erődítményének köszönhetően a kisváros gazdag a történelmi legendáriumokban, mindazonáltal zsidó vonatkozásban nem szokták megemlíteni.

Visegrádon a 19. század második felétől kezdve élt néhány zsidó család, de állandó imahely vagy temető sosem volt itt. 1898-ban dr. Ligeti Ármin budapesti zsidó orvos gyenge egészségügyi állapota miatt költözött a jó levegőjű Duna-kanyarba, s Visegrádon folytatta tovább gyógyító munkáját.

Ligeti Ármin 1865. január 24-én született a székesfehérvári Landauer családban. Középiskoláit Eperjesen, majd egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1891-ben kapott orvosi diplomát, öt évvel később pedig anyagforgalom élettanból már egyetemi magántanárrá nevezték ki. 1899-ben Az epe elválasztása és ennek befolyása az anyagforgalomra című értekezését az Akadémia Rózsay-díjjal tüntette ki.

Visegrádon egyhamar a város közkedvelt lakója lett, ami cseppet sem meglepő, hiszen, ahogy rövid nekrológjában írták: „Maga volt a megtestesült emberszeretet és szívjóság, aki a szegényeket felekezeti különbség nélkül ingyen gyógyította és ingyen gyógyszerrel látta el.”

Amellett pedig, hogy kiváló orvos és az egyetem magántanára volt, ismert tudós és természetbúvár hírében is állt, aki az 1900. évi párizsi nemzetközi kiállításon érmet nyert a központi idegrendszerről készített mintázatával. Az élettani intézetben használták azt a szerkezetet, melyet a csillómozgás feltűntetésére fejlesztett ki. Élete végéig, ijár 20-án bekövetkezett haláláig aktív volt.

Halála után jelentős természetrajzi gyűjtemény maradt hátra, melyet örökösei a Pesti Izraelita Hitközség Gimnáziumának ajándékoztak. A „Ligeti-gyűjtemény” mintegy 2100 darabból állt, közözzük 1800 darab főképp forró égövi lepke és más kipreparált rovar, több száz ásvány és kövület, korallok és különböző csontvázrészletek.

Hatalmas részvét mellett temették el a nagymarosi zsidó temetőben, ahogy írták: „Végtisztességén ott voltak a város és környékének előkelőségei, élükön a hatóság képviselőivel, a katolikus és református felekezet papjaival és ott voltak a nagyszívű és nagytudású orvos halálától eltelt szegényei.”

Fájdalom, de ma már a nagymarosi zsidó temető nem létezik, így dr. Ligeti Ármin főorvos sírjánál sem lehet a kegyeletet leróni. Földi emlékjel hiányában legalább gondolatban őrizzük meg az emberbarát tudós-orvos emlékét!

Emlékéből fakadjon áldás!

Ligeti doktor halálhíre Az Ujság 1923. május 10-ei számában

Források:

„Hirek – Egy kiváló orvos halála.”, Egyenlőség, 1923. 42. évf. 20–21. szám, 18. old.

Goldberger Salamon szerk., A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Főgimnáziumának Értesítője az 1923–1924. iskolaévről. Budapest: 1924. 40–41. old.

Megszakítás