Az EMIH és a magyarországi Chábád mozgalom idén is kihasználta az ünnep napjait, hogy vidám programokkal tegye emlékezetessé a hanukát. Az idén huszadik születésnapját ünneplő Nyugati téri gyertyagyúj­tás mellett Miskolcon és Debrecenben is fellobbantak a köztéren felállított menórák lángjai.

A legextrémebb környezetben, egy volt MSZMP székház­ban került sor az idei formabon­tó Átid hanuka-partira, amire több mint 50 fiatal érkezett. A fő attrakció a Szágur elnevezésű sza­badulószoba volt (szágur je­len­tése héberül: zárva). „A ha­nu­kai csoda története a zsidóságban a kiállásról, az szabadulásról és újraszentelésről szól, en­nek fényében hoztuk létre a szabadulószobát.” – mesélte a programról Kovács Gergő, az Átid elnöke. A manapság nagy népszerűségnek örvendő sza­ba­dulószobáknak ezt a különleges, hanukai tematikájú példányát Faith Aser, az ifjúsági tagozat vezetője, Kovács Gergő valamint Ján­di Márk, az Átid grafikusa dolgozta ki. A program ideje alatt hét csapat indult neki a feladatnak. Emellett trenderli versenyt is rendeztek és természe­te­sen az ünnepi lakoma és l’chái­mok sem maradtak el. (Képgaléria)

A kisebbeket az Alef Kids az Óbudai zsinagógában belté­ri curling-gel és culing-pálya alakú fánkokkal várta. Családias han­gulatú ünnepségen megköszön­ték a madrichák egész éves mun­káját is.

Az újlipótvárosi Zsilipben 200 ember gyűlt össze az első nagy­szabású hanukai ünnepség­re. „Sok új arcot láttunk és rengeteg újlipótvárosi barátunk jött el, kisgyerekek, felnőttek, idő­sek egyaránt.” – mesélte Gli­tzenstein Smulik rabbi. A meg­hívottakat rajta kívül Szenes Andrea köszöntötte, aki felidézte saját családja hanukáit és felolvasta Szenes Hanna ünnepi ver­sét. A hanukijában Zoltai Gusz­táv gyújtotta meg a gyertyákat. A gyerekeket és felnőtte­ket egyaránt lenyűgözte a bűvész-show, melyet hanukai zene és tánc követett. (Képgaléria)