Az áldott emlékű Menáchem Men­del Schneerson rabbi indít­vá­nyára 1983 őszén került sor elő­ször a Kinus HaSluchim (Kül­döt­tek Konferenciája) elneve­zé­sű ren­dezvényre New Yorkban. A Reb­be kezdetektől fogva szor­gal­­mazta, hogy a férfiakkal pár­hu­zamosan a nőknek, sőt a kül­dött­családok gyermekeinek is tart­sanak összejövetelt, ám er­re – el­sősorban logisztikai okok­ból – nem került sor. Végül 1990-ben, a Rebbe feleségének, Chájá Muska Schneer­son reb­becennek halálozási év­fordulóján tar­tottak először önál­ló női konfe­ren­ciát. Ez a hagyomány azóta is fenn­áll. Idén február 1-jére esett a Reb­becen járcájtja, amelyen több ezer női küldött gyűlt össze New Yorkban.

Miután megözvegyült, a Rebbe gyakorta állította példaként a nők elé a Rebbecent. Az ifjú Chájá Muska Schneerson rendkívül művelt és bátor lány volt. Zsidó vezetők gyermeke­ként és feleségként megtapasz­tal­ta a szovjetek és a nácik ül­döz­tetését is, hiszen aktív része­se volt férje és édesapja munkájának. Volt, hogy ételt és gyertyát csempészett titkos jesivákba a Szov­jetunióban. Amikor édesapja, Joszéf Jichák Schneerson rabbi, a hatodik Rebbe elhunyt, arra biztatta férjét: vegye át a lubavicsi haszidok vezetését. „Ha nem te leszel a Rebbe, az apám harmincévnyi munkája hasztalan volt.” – mondta neki. Az előző Rebbék leszármazottjaként pontosan tudta, milyen áldozatot vállal ezzel.

Chájá Muska Schneerson élete képekben
Chájá Muska Schneerson élete képekben
Azok, akikkel kapcsolatban állt, orvosok, alkalmazottak és régi barátok, egyaránt kiemelik szerénységét és mások iránti figyelmességét. Nagyra tartotta a sluchákat, a női küldötteket, gyakran beszélt arról, milyen sok dolguk és felelősségük van. Utolsó útján, végzetes rosszullétét követően, a kórházba tartva egy dolog foglalkoztatta: hogy van orvosának nemrégiben eljegyzett lánya? Boldog-e az ifjú pár?

 Életének azon évei, amelyeket a lubavicsi haszidok vezetőjének feleségeként élt le, teljes visszavonultságban teltek. Nem követelt és nem fogadott el különleges bánásmódot: a telefonban csak, mint Schneersonné mutatkozott be. Minden éjjel ébren várt a Reb­bét, akármilyen későn – vagy korán – is érkezett haza. Ő volt a Rebbe hátországa, és egye­düli bizalmasa beláthatatlan munkájában. 

Megszakítás