Elul hónap 18. különleges nap a haszid zsidók naptárában – különösen a lubavicsi közösségekben. Ezen a napon született ugyanis a ha­szidizmus alapítója, Jiszráél Báál Sém Tov rabbi (1698-1760), va­lamint a haszidizmus chábád ágá­nak megalapítója, a ljádi Sné­ur Zálmán rabbi (1745-1812) is.

Ez a nap egyben magának a ha­szidizmusnak is a születésnap-
ja, ugyanis 1734-ben ezen a na­pon fedte fel magát és kezd­te nyilvánosan hirdetni az új irányzat szellemiségét a Báál Sém Tov. Az akkor 36 éves rabbi a megelőző éveit egy tanulatlan agyagszedő álcája alatt és az ún. „rejtett cádikok” között tanult.

A Báál Sém Tov tanítványai továbbvitték mesterük gondolatait, de más-más módon értelmezve: így alakultak ki a különböző haszid iskolák. A Báál Sém Tov követőjének és utódjának, a Mezricsi Mágidnak, Dov Ber rabbinak az egyik tanítványa volt a Chábád haszidizmus megalapítója, Snéur Zálmán rabbi. Az irányzat első vezetőjeként gyakorta utalnak rá Álter rebbeként, vagyis az Öreg rebbeként is.

A ljádi Snéur Zálmán rabbi más rebbékkel ellentétben úgy vélte, hogy a zsidó misztika mély tanait nem csak a haszid vezetők kiváltsága, hanem minden zsidóé. Innen ered irányzatának neve is, mely a három, intellektussal kapcsolatos kabbalisztikus szféra elnevezéséből áll össze: Chochmá, vagyis bölcsesség, Biná, azaz értelem és Dáát, tehát tudás. Snéur Zálmán rabbi ebben a szellemben írta meg alapművét a Tánját, melyben az egyszerű emberek számára is érthető módon tálalja a kabbala tanításait.

Az ünnepnapot szokás „cháj Elulnak” is hívni, amiből a 18-ra uta­ló „cháj” szó egyben azt is jelenti „élet”. Haszid közösségekben szokás ezen a napon ún. fárbren­geneket, énekléssel és tanulással teli összejöveteleket tartani. Idén ez a nap szeptember 21-re esik.

Különleges haszid szokás, hogy az önvizsgálatnak szentelt Elul hónap hátralevő 12 napját az év egy-egy hónapjának szenteljük. Minden egyes nap megvizsgáljuk az adott hónapban végzett dolgainkat: elért eredményeinket, hibáinkat, stb. így tekintve át az elmúlt esztendőt.

Fárbrengen a hászidizmus születésnapja alkalmából

A Zsidó naptár szerint Elul hó 18. a Hászidizmus két meghatározó személyiségének A Báál Sem Tovnak és az Álter Rebbének a születésnapi évfordulója, és így egyben a haszidok számára egy fajta kollektív születésnap és felkészülés a nagyünnepi időszakra egyszerre.

Ebből az alkalomból nagyszabású Fárbrengenre invitálunk, ahol a finom falatok mellett ,a már jól megszokott hangulattal, énekléssel, tánccal és előadásokkal várunk.

Időpont: 2016. szeptember 21. 18:00
Helyszín: Keren Or Központ – 1052 Budapest, Károly körút 20.