CHÁBÁD LUBÁVICS BÁR MICVÁ INTÉZET

A Bár Micvá Intézet működési tervezete
 Az intézet kétéves kurzusokon 11–13 éves zsidó fiúkat és 10–12 éves zsidó lányokat készít elő felnőtt zsidóvá válásukra és az ehhez szükséges tudnivalók elsajátítására a budapesti chábád lubavicsi kirendeltség vezetője, rabbi Baruch Oberlander felügyelete alatt, a Lauder Alapítvány támogatásával.

Bár micvá – bár micvá

 A zsidó fiúk tizenhárom éves koruktól kezdve számítanak felnőtt férfinak, a közösség teljes értékű tagjának, aki köteles a zsidó vallás parancsolatait teljesíteni. A bár micvá, a „férfivá avatás” tehát nem egyszeri, ünnepélyes avatási aktus, hanem módszeres tanulási folyamat. Ennek során a zsidó ifjú elsajátítja azokat az ismereteknek az alapjait, amelyeknek birtokában később megválaszthatja életútját, és rendezheti a zsidósággal való viszonyát.

Hasonlóan alapos felkészülésre van szükségük a lányoknak a bát micvá előtt, hiszen a zsidó nő a zsidó család alappillére.

Tanrend

Az intézetben a zsidó fiúk és lányok – függetlenül attól, hogy milyen típusú iskolába járnak – elsősorban a zsidó ábécét, a héber olvasást sajátítják el.

A fiúk megtanulják a tfillinrakás módját, a zsidó imarendet, behatóan tanulmányozzák a heti szidrákat és háftárákat. Kiemelten foglalkoznak azzal a háftárával, melyet a bár micvá alkalmából a templomban fognak felolvasni: ennek dallamát magnókazetta segítségével tanulják meg.

A nevelés egyik fő célja a zsidó közösségi tudat kialakítása. Az intézet ennek érdekében igyekszik meggyőzni a kurzuson résztvevő fiúk közül azokat, akik – önhibájukon kívül – nincsenek körülmetélve: lépjenek be Ábrahám szövetségébe, hogy teljes értékű zsidóként ünnepelhessék bár micvájukat.

A lányok hasonló jellegű programján belül a zsidó nők különleges kötelezettségeivel – a zsidó házasélet szentségével, az erkölcsös élettel, a szülői tisztelettel stb. – foglalkozó törvények és szokások kapnak nagy hangsúlyt.

Az intézet programja kétéves. A részvétel teljesen ingyenes.

A gyerekek az első évben heti egy, a második évben heti két-három kiscsoportos foglalkozáson vesznek részt. Szükség esetén egyéni oktatást is kaphatnak.

Tervünk a bár micvá ünnepséget Izraelben a Siratófal mellett megtartani.

 Foglalkozások a szülők részére

Az intézet tervei között szerepelnek a szülők részére indítandó judaisztikai kurzusok is, amelyeknek fő célja a „nemzedéki ellentétek feloldása, illetve elkerülése. Ezeknek a csoportoknak a szervezéséről később küldünk értesítést.

Megjelent: Egység Magazin 1. évfolyam 6. szám – 2014. július 25.

 

Megszakítás