Május 30-án , pénteken tartották meg az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség rendes, éves küldöttgyűlését. A gyűlésen megjelentek a templomkörzetek, taghitközségek valamint az EMIH külső és belső tagszervezeteinek képviselői.

A résztvevők elsőként az elmúlt év célkitűzéseiről és eredményeiről hallgattak meg egy beszámolót. Szó esett a különböző vallási, oktatási és kulturális programokról éppúgy, mint a zsinagógák felújítási munkáiról és a zsidó közéletben elért eredményekről.
Ezután az Olajág Otthonokat ismertették meg a résztvevőkkel, akik betekintést nyerhettek az Otthonok jelenlegi helyzetébe és a jövőben tervekbe is. Végül az újonnan csatlakozott Keszthelyi Zsidó Hitközség mutatkozott be. Goldschmied István, a hitközség elnöke számolt be a közösségükről, tevékenységeikről, eddigi munkájukról.
Nagy érdeklődéssel fogadták a következő évre kitűzött célok ismertetetését, amelyek között kiemelt célként szerepel a Vasvári Pál utcai zsinagóga jogviszonyának rendezése is. A küldöttek egyhangúan fogadták el a 2012-es évi beszámolót és a pénzügyi jelentést, majd ugyanígy ellenszavazat nélkül támogatták a 2013/2014-es programterveket és célkitűzéseket is.

Megszakítás