A berdicsevi cádik, Lévi Jichák, fültanúja volt egy beszélgetésnek. Egy szegény zsidó elkeseredetten panaszkodott egy Mágidnak, hogy hiába tart be minden parancsolatot, annyi sem jut neki, hogy tisztes megélhetése legyen.

A Mággid azzal „vigasztalta”, hogy becsületes magatartásának azért megvan a jutalma, legfeljebb nem anyagi, hanem erkölcsi értelemben.

A cádik beleavatkozott a beszélgetésbe:

Mózesen keresztül azt az üzenetet küldte Isten a kivonulóknak: „Kérlek, beszélj a nép fiaival, hogy kérjenek===…” (2Mózes 11:2.), azért, hogy az előzőleg Ábrahámnak tett ígéretét a „gazdag távozásról” megvalósítsa. Tulajdonképpen az Isten eleget tett volna a „gazdagon távozás” ígéretének azzal, hogy a zsidóknak adta a Tórát, aminél nincs nagyobb kincs. Mégis adott nekik kézzelfogható értékeket is. Tette ezt azért, nehogy Ábrahám azzal érvelhessen, hogy csak az ígéret első felét – a kényszermunkát és a kínzást – teljesítette, a másodikat – ugyancsak földi értelemben – pedig nem. Ezért járna ennek a szegény embernek is több párnósze, hiszen ő is megszenvedett érte.

Naftali Kraus

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 16. szám – 2015. február 16.

 

Megszakítás