A napokban jelent meg az angliai Smokestack Books kiadásában a magyar születésű Thomas Ország-Land "Survivors" (Túlélők) című antológiája, amely a Holokauszt magyar zsidó költészete legszebb verseinek angol fordítását, illetve saját költeményeit gyűjti kötetbe. Ország Tamás maga is túlélője a vészkorszaknak és az ostromnak, de fiatal újságíróként részt vett az 56-os forradalomban is A Magyar Függetlenség  című lap munkatársaként.

Mint bevezetőjében említi, ezek a versek egykori tanárainak, kollégáinak és barátainak alkotásai, a szerzők mindegyike miután rádöbbent a borzalmak közeledtére, további életét annak szentelte, hogy harcoljon a rasszizmus mindenfajta megnyilvánulása ellen. Hogy csak a néhányat említsük körülük, Szép Ernő, Szenes Hanna, Radnóti Miklós, Karinthy Frigyes, Faludy György költeményeinek átiratát készítette el a szerző, anyanyelvéről, magyarról angolra fordítva.

Az idők, és a társadalmak változnak. A valahai rabszolgatartó államnak, az Amerikai Egyesült Államoknak ma fekete elnöke van. A nácizmus hazája, Németország ma a Nie wieder (soha többé) szellemében egészséges, elfogadó, toleráns társadalmat épít, ugyanakkor a válság a világ legtöbb helyén felbátorítja a rasszista szélsőségeseket. Mindent el kell tehát követni, hogy ezeket a borzalmakat ne felejtse el az emberiség, és főleg, hogy meg ne ismétlődjenek.

A kérdésre, mi volt a célja ezzel a könyvvel, Ország Tamás azt felelte: Egy olyan kis kelet-európai országban, mint Magyarország, ahol a tízmilliós lakosság mintegy egy százalékát teszi ki a zsidó kisebbség, olyan szellemi teljesítmények születtek, mint Neumann János computere, vagy Szilárd Jenő atombombája, vagy Gábor Dénes hologramja, vagy a Korda fivérek filmalkotásai, vagy Bíró László József golyóstolla. Vagy mint ezek a költemények.

Amelyek között sajátjait is elhelyezi a szerző, illetve egy négysoros verssel foglalja őket össze a kötet végén. "Inkább választom a menekült létet a patrióták közt, ha a gyűlölet irányítja a nemzeteket"

Megszakítás