Ma van hanuka ünnepének nyolcadik napja – zot chánuká, ami annyit tesz: „ez hanuka”.

Ez a nyolcnapos ünnep egyetlen olyan napja, melynek saját neve is van. Ez is megerősíti azt, hogy – Hilél iskoláját követve – a szentségben egye csak emelkedünk, minden nappal eggyel több fényt gyújtunk, és hanuka utolsó napján érjük el az ünnep lényegét, maximalizáljuk a fényt, és mondhatjuk, hogy EZ hanuka. Ez az egész ünnep csúcspontja, amikor minden gyertya ég, vagyis a nyolcadik nap képviseli az egész ünnepet, hanuka lényegét.

A felolvasott tórai szakasz (Nászo és Beháálotchá) arról beszél, hogy az egyes törzsek fejedelmei milyen áldozatokat hoztak a pusztai sátorszentélybe, a miskánba, és hogyan avatták fel az oltárt:

Ez az oltár fölavatása [chánukát hámizbéách], amely napon fölkenték azt, Izrael fejedelmei részéről… (4Mózes 7:84)

Mélyebb, spirituálisabb értelemben azt is mondhatjuk, hogy az ünnep nyolcadik napja magában hordozza a nyolcas szám különleges jelentését. Azért nevezhetjük a nyolcadik napot úgy, hogy zot chánuká – EZ hanuka, mert általa adjuk meg a választ a görögöknek, akik megtiltották a zsidóknak a parancsolatok betartását, elsősorban is a körülmetélést és a tóratanulást. A görögök hittek abban, hogy a természet képviseli a tökéletességet. A zsidók azonban a természetfölöttiben hisznek. A nyolcas szám a zsidó gondolkodásban a természetfelettit képviseli. A nyolcadik napon elvégzett körülmetélés azt mutatja, hogy túl kell lépnünk a természeten, és megtenni az Istentől kapott parancsolatokat. Pontosan ez az, amit a görögök megtiltottak a zsidóknak – fiúgyermekeik körülmetélését. A Tórát a hét hétnyi vándorlás utáni nyolcadik hét kezdetén kaptuk az első sávuotkor – a görögök a tóratanulást is megtiltották.

Azt mondják, ez a nap különösen alkalmas arra, hogy gyermekáldásért imádkozzunk, valamint azért, hogy akik még nem találtak párt magukra, rátaláljanak, valamint egészségért és jó bevételért is nagyon jó ilyenkor imádkozni. Vannak, akik nap közben is gyújtanak különféle közterületeken – áldás nélkül, természetesen – hanukai lángokat ezen a napon, hogy mindenkit emlékeztessenek zot chánuká különleges jelentőségére.

A hanuka nyolcadik napján felolvasott tórai rész a Beháálotchá szakaszból is tartalmaz néhány mondatot, azokat, melyek a menóra lángjának meggyújtásáról beszélnek:

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Szólj Áronhoz és mondd neki: Midőn fölteszed a mécseket, a lámpa előrésze felé világítson a hét mécs. És Áron így cselekedett, a lámpa előrésze felé tette föl annak mécseit, amint parancsolta az Örökkévaló Mózesnek. Ez pedig a lámpa munkája: Vert arany a szára, mint a virágja, vert munka az; azon minta szerint, melyet mutatott az Örökkévaló Mózesnek, aszerint csinálta a lámpát. (4Mózes 8:1-4)

Teljesítse be az Örökkévaló a kívánságainkat úgy, hogy azokból áldás fakadjon, és adja, hogy a következő évben már az újjáépített jeruzsálemi Szentélyben lobbanthassuk fel a menóra lángjait!

zsido.com

Megszakítás