AZ ORVOS MINDENNAPI IMÁJA (részlet)
 

Jó és könyörületes Isten! Íme most készen állok, hogy betöltsem küldetésemet. Segíts engem, könyörületes Isten, nagy feladatomban és vidd sikerre munkámat, mert segítséged nélkül nem lehet sikeres az embernek még a legcsekélyebb munkája sem. Töltsd meg lelkemet a hivatásom és teremtményeid iránti szeretettel. Erősítsd meg testem és lelkem erőit, ne érezzék a fáradtságot, ha gazdag, ha szegény a beteg, ha jó, ha rossz, ha szeret, ha gyűlöl.

Helyezz belém egészséges és egyszerű elmét, amely megérti azt, ami történik és bizonyosan – helyesen értelmezi – amit sejt.

Amikor nálam bölcsebb mesterek igyekeznek helyes útra igazítani, tedd, hogy lelkem hálát érezzen irántuk és figyelmezzen szavaikra.

Irgalmadban ajándékozz meg azzal, hogy ne legyek nagyravágyó, de nem ebben az én nagy hivatásomban, ne engedj bennem olyan gondolatot ébredni, hogy már eleget tudok. Hanem adjál nekem erőt, időt és kedvet, hogy szüntelenül kiigazítsam ismereteimet és szert tegyek újabbakra. Jó és irgalmas Isten!

Ezt az orvosi imát Maimonidésznek tulajdonítják. Tudósok véleménye szerint ez az ima – amelyet a zsidó hipokratészi eskünek tekintenek – nem tőle származik, később keletkezett szöveg.

Dr. Glückstahl Géza
„Múlt és jövő”

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 4. szám – 2014. július 21.

 

Megszakítás