AZ IZRAELI MAGYAR NAGYKÖVET A KAZINCZYBAN

Az izraeli Magyar Nagykövet a Kazinczyban
Dr. Csejtei István érdeklődése a magyar ortodoxia iránt

Dr. Csejtei István, a magyar köztársaság izraeli nagykövete, dicséretreméltó érdeklődést tanúsít a magyar nyelvterületről elszármazott zsidók vallási élete iránt. Tavaly látogatást tett a jeruzsálemi Meá-Seárimban lévő ún. “Magyar Házak”-ban, ahol a budapesti születési Hammer Jákov, főtitkár, valamint a Kolel Somré Hechomot rabbijai fogadták a magyar diplomatát, aki látogatást tett a házakban lakó magyar származású lakosoknál. A nagykövet nagy meglepetéssel konstatálta, hogy idős emberek akik 60-70 évvel ezelőtt hagyták el a magyar nyelvterületet és azóta is Erec Jiszráélban élnek – milyen jól beszélik máig is anyanyelvüket – a magyart.

A mostani nyárutón, budapesti szabadságát töltve, a nagykövet meglátogatta a budapesti ortodoxia székházát és beható beszélgetést folytatott az Autonóm Tagozat vezetőivel, Fixler Hermann elnökkel, Herzog László főtitkárral, Nemes Mózes alelnökkel és Kővári Dezső vezetőségi taggal.

Dr. Csejtei István nagykövet, felesége Ildikó, társaságában, Groszberg Slomó meghívására jöttek a Dob utca 35-ben levő székházba, majd rövid látogatást tettek a Kazinczy utcai ortodox nagytemplomban (lásd képet). Itt meghallgatták a templom történetét, különös tekintettel a pesti ortodoxia fénykorára, majd a templom szomorú sorsát a náci dúlás alatt, amikor a németek lóistállót csináltak belőle.

Utána fogadás volt a Hitközség dísztermében, ahol a vezetőség tagjai, valamint S. Groszberg, informálták a nagykövetet az ortodoxia mai helyzetéről, intézményeiről, terveiről. Később a vezetőség ebédre látta vendégül a nagykövetet és feleségét, a Tagozat által üzemeltetett Hanna étteremben.

Dr. Csejtei nagykövet később nagy elismeréssel nyilatkozott a látottakról, s megjegyzendő, hogy a látogatás híre nem lett ez idáig publikálva a magyarországi zsidó sajtótermékekben.

Slomó Groszberg, az ismert izraeli vallásos pedagógus, a Poálé Águdát Jiszráél nevelési osztálynak vezetője, 1957 elején hagyta el Magyarországot. Ezt megelőzően a megmaradt zsidó nevelési intézményeket (óvoda, napközi otthon) vezette és közel egy évet töltött az Andrássy út 60-ban, az ÁVÓ vendégeként, mint egy készülő koncepciós, “cionista” párt egyik vádlottja. Később elejtették a vádat és nyilvános bírósági tárgyaláson felmentették. S. Groszberg néhai édesapja, Groszberg Jenő ortodox rabbi, évtizedeken keresztül volt a Zsidó Újság (később Orth. Zsidó Újság szerkesztő-kiadója).

S. Ájálá

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 7. szám – 2014. július 21.