A magyarországi zsidó közösség – a többségi társadalom egészéhez hasonlatosan – mély megrendüléssel értesült a Bécs és az egész osztrák társadalom nyugalmát feldúló kíméletlen, barbár és a legalapvetőbb emberi értékekeinket célba vevő terrorcselekményről. Az emberi mivoltukat tudatosan, valamely épp ésszel felfoghatatlan, a vallás köntösébe burkolózó, ám a Teremtő Isten akaratát semmibe vevő fundamentalista ideológia hívó szavának engedve maguk mögött hagyó elkövetők borzalmas tettére nincs és nem is lehet magyarázat. Pusztító cselekedeteikkel magát az emberi élet alapvető szentségébe vetett hitünket, és az erre épített zsidó-keresztény civilizációt támadták.

        Mégis, figyelmen kívül hagyták, hogy az emberi méltóság gondolata, tehát azon közösen vallott meggyőződésünk, hogy minden emberi élet önmagában vett értékkel bír, mára elidegeníthetetlen részévé vált az európai önazonosságnak. „Lásd, eléd tettem ma az életet és a jót, a halált és a rosszat (…) Válaszd tehát az életet” int mindannyiunkat a Biblia (5Mózes 30:15-19). Ennek megfelelően Európa a féktelen halálvággyal szembesülve sem lehet, és nem is lesz hajlandó lemondani legértékesebb kincseiről, az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás éltető erejébe vetett mély meggyőződésérélől.

       A mostani tragikus események éppen ezért arra intenek bennünket, hogy minden korábbinál szilárdabb elkötelezettséggel védelmezzük azokat az értékeket, amelyek a Biblia hagyományából táplálkozó európai humanizmus legbecsesebb örökségét jelentik, egyúttal a világban elfoglalt helyünket is kijelölik számunkra. A zsidóság tanításai szerint ez az egyetlen út, amellyel a mostani tragikus csapás következtében életüket áldozó ártatlan testvéreink emlékezetét méltóképpen ápolni tudjuk.

     Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség a legmélyebb együttérzését fejezi ki a gyászoló családok és Ausztria valamennyi lakója felé.