Tavaly szeptemberben indult az EMIH új ösztöndíj programja, Átid, azaz jövő néven. Jövő, mert a jövő nemzedékének oktatásáról szól. Az Hitközség mindazoknak, akik a meghirdetett oktatási programok bármelyikén heti kétszer két órában részt vesznek, havi 130 dollárral járulunk hozzá, hogy tanulmányait gondtalan körülmények között folytathassa. A programok keretében lehet tanulni a Zsidó Tudományok Szabadegyetemén, de van héber ulpán is, illetve kehet a heti szakaszról, a Tányáról vagy akár Hálácháról is tanulni.

Az Átid vasárnap első alkalommal választott tisztségviselőket azóta, hogy a tanfolyam március 8-án az EMIH támogatásával ifjúsági szervezetté, formailag egyesületté alakult. Vezetősége jelenleg öttagú, egy elnökből, két alelnökből áll, akik közül egyikük általános alelnök, másikuk pedig a sajtókapcsolatokért felel, valamint egy az antiszemita megnyilvánulásokkal foglalkozó és egy programszervező felelős egészíti ki a csapatot.

Az új tisztségviselői kar feje, az Átid elnöke Kovács Gergely lett, aki elmondta, kezdettől fogva, azaz tavaly szeptembertől járt a tanfolyamokra, elsősorban a héber nyelvi modulokra, ahol tanára Glitsenstein Smulik rabbi volt. Már régóta szeretett volna részt venni az egyesület munkájában, ezért nagyon örült, hogy elnöknek választották.

Lőcsei András a ZSTSZ tanfolyamaira jár, általános alelnökként lett az Átid vezetőségének tagja, mint mondta, nagyon örült a megválasztásának. Tervei között szerepel a különböző programok tervezése, készülődés a nyári táborra. A két alelnök közül ő az elnök helyettese, így összekötőként is dolgozik, kapcsolatot tart az elnök és a tagok között.

Búzás Gergő épp egy tanfolyami előadásról jött ki, hogy a Gut Sábesz kérdéseire válaszoljon. Megválasztásáról elmondta, meglepetéssel, és büszkeséggel fogadta, hogy alelnökké választottak. Mivel hasonló érdeklődésű, mint az elnök, és régi barátság is köti őket össze, nagy terveik vannak, elsősorban olyan programok szervezéséről, amelyekbe az egész zsidóságot be lehet vonni. Az Átidba véletlenül jutott el, még tavaly szeptemberben. Korábban Izraelben élt, öt éve jött vissza, és kezdett a Thököly úti zsinagógába járni. Kisvártatva átment az óbudai közösségbe, ahol jobban érezte magát. Ott hallott először az Átidról, és némi érdeklődés után be is iratkozott. Vezetővé választásának azért is örül, mert a magánéletben hasonló karriert szeretne bejárni, pszichológusnak, esetlen kommunikációs szakembernek készül, és úgy érzi, mindkét területen nagyszerűen hasznosítani tudja majd a vezetőségben szerzett tapasztalatokat.

 

Megszakítás