Lech Löchá

 

Áldások és átkok

 

Amikor Isten megparancsolta Ábrámnak, hogy hagyja el szülőföldjét, és vándoroljon ki Kánaán országába, és megígérte neki hogy nagy néppé teszi, azt is hozzátette hogy „áldóidat megáldom és átkozód meg lesz átkozva” (1Mózes 12:3.). Az áldók többes számban míg az átkozó egyes számban szerepel. Miért?

Gersonidész (Rálbág) szerint ennek az az oka hogy Ábrahám – jó tulajdonságai, barátságos viselkedése és vendégszeretete révén – sok barátot szerzett magának akik áldották őt. Ezzel szemben ellensége aki átkozta volna – alig volt… (N. K.)

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 7. szám – 2015. február 9.

 

Megszakítás