A Tett és Védelem Alapítvány, amely a zsidó tradíciókat követve kész határozott lépéseket tenni az egyre inkább elharapózó antiszemita jelenségek visszaszorítása érdekében, első komoly sikereként könyvelhető el, hogy július 17-én az Anti-Defamation League – Rágalmazásellenes Liga (ADL) és a TEV közös kezdeményezése eredményeképpen a Facebook törölte a kuruc.info közössöségi portálon megtalálható oldalát, ami több mint hetvenezer követőjével hatalmas tömegeket ért el.  

Sajnos nem sokáig örülhettek az intézkedést üdvözlők, ugyanis a szélsőjobboldali hírportál már aznap újraindította Facebook-oldalát. Az akció nem érte sem a kezdeményezőket, sem a Facebook szakembereit felkészületlenül. A hivatalos új Facebook kuruc.info oldalt már harmadnap letiltották ismét, minden további, a kuruc.infohoz köthető rajongói oldal következetesen letiltásra fog kerülni.

Volt, aki megkérdőjelezte az alapítvány akciójának helyességét, miután az lekapcsolta a kuruc.info Facebook-oldalát. A kritizálók nehezményezték a szólásszabadság és szabad véleménynyilvánítás jogának efféle korlátozását. Azonban a TEV-nek és a vele együttműködő szervezeteknek nem a jogkorlátozás volt a célja, csupán rá akart világítani arra, hogy az erőszakra uszító, az egyén méltóságához és a jó hírnevéhez való jogát semmibe vevő, személyes adattal rendszeresen visszaélő tevékenység semmilyen formában nem keverhető össze a szabad véleménynyilvánítás jogával.

Amellett, hogy a Tett és Védelem Alapítvány harcot hirdetett az internetes gyűlöletkeltés ellen, folytatja jogvédő tevékenységét is: elindította Forródrótját, amelyen várja a bejelentést bárkitől, akit zsidósága miatt bántalmazás vagy antiszemita inzultus ér. A bejelentés megtehető a (+36 1) 51 00 000-ás számon, a TEV honlapján (www.tev.hu/forrodrot), vagy az alapítvány Facebook oldalán. Az alapítvány a beérkező bejelentéseket bizalmasan kezeli, és az arra kijelölt csatornákon továbbítja az intézkedésre rendelt szervekhez.

Mindezek mellett pedig a TEV elindította antiszemitizmus-monitoring programját. Ezzel útjára indult az a program, amelynek keretében egy független, civil szerveződés elsőként ad havi rendszerességgel átfogó képet – nemzetközileg elfogadott szakmai normák mentén – a magyarországi antiszemitizmus helyzetéről. Az antiszemita gyűlöletcselekmények monitorozását az alapítvány által életre hívott Brüsszel Intézet, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) által kidolgozott és javasolt módszerek alapján végzi. Az Intézet, a monitoring munka során, az antiszemita jelenségeket különböző, standardizált források által nyújtott információk alapján rögzíti és elemzi. A monitoring munka forrásai többek között: az Intézet saját Kutatási és incidenskövetési csoportjának forrásai, a sajtóban és a közmédiában fellelhető információk, valamint a kormányzati szervekkel kötött megállapodás keretében lehetőség nyílik a bírósági, a bűnügyi és egyéb államigazgatási területek adatbázisaiban fellelhető releváns adatok felhasználására is.

A 2013-as-2014-es évre szóló kutatási terv a havi rendszeres monitoring-jelentések közzétételén túl magába foglalja egy átfogó, a zsidóságot érintő, kvalitatív és kvantitatív módszereket is alkalmazó kutatást, valamint az egész társadalomra kiterjedő felmérést az antiszemitizmus jelenlegi helyzetével kapcsolatban.  A program részét képezi továbbá egy olyan differenciált képzési program kialakítása, mely az állami ügyintézés különböző szintjei és szereplői számára biztosít felkészítést a rasszista és antiszemita jelenségekkel kapcsolatos fellépésről, eljárásokról iskolai és továbbképzés-rendszerű tananyagok formájában. A teljes projekt költsége közel 100 millió forint, melynek finanszírozása megközelítőleg azonos mértékben magánadományokból, pályázatokból és állami hozzájárulásból történik.

A Brüsszel Intézet 2013 májusában kilenc antiszemita gyűlöletcselekményt azonosított. A jelentés a gyűlölet-bűncselekményeket típusok szerint rendezve mutatja be, melyek közül négy esetben gyűlöletbeszédet, három fenyegetést, egy-egy támadást és rongálást rögzítettek.
 

Megszakítás