Megújult környezetben indult a tanév a héber-magyar kéttannyelvű oktatási központban. A nyáron teljes körű felújításon esett át a Dohány utcai Bét Menáchem iskola épülete, így korszerű nyílászárók, megújult termek és a megszokott családias hangulat várta szeptember másodikán az évnyitóra érkező gyerekeket és szüleiket. 

Különleges napnak bizonyult az EMIH fenntartásában működő héber-magyar két-tannyelvű Bét Menáchem Zsidó Bölcsőde, Óvoda, Iskola ünnepélyes évnyitója: ekkor adták át ugyanis az intézmény megszé-pült, felújított épületét. Amint arról a nyár folyamán a Gut Sábesz is hírt adott, a Do-hány utcai épületben a vakáció ideje alatt széles körű renoválási munkálatokat vé-geztek. Az eredmény magáért beszél, a gyerekek örömmel vették birtokukba ké-nyelmes, szép tantermeiket.

Az évnyitó alkalmából látogatást tett az iskolában Vattamány Zsolt, a VII. kerület polgármestere is, akit Oberlander Batshe-va, az intézmény vallási igazgatója fogadott és vezetett körbe az újjávarázsolt épület-ben. A polgármester az első osztályos ta-nulókat ajándékkal köszöntötte. A vidám hangulatú, kötetlen évnyitón arról beszélt, mennyire örül annak, hogy az épület meg-szépült, hogy az egykor éveken át gazdát-lan, kihalt iskolát most az EMIH kezelésé-ben újra gyermekzsivaj tölti be. Külön kitért a felújításra, amelyre részben azért volt szükség, mert az intézmény népszerűségé-nek hála folyamatosan növekszik mind a bölcsőde-óvoda, mind az iskola tanulóinak létszáma. 
 

Megszakítás