Ez a három eskü mire [van]? Egy [arra], hogy ne menjen fel Izrael a Falra, egy [arra], hogy megeskette a Szent, áldott Ő, Izraelt, hogy ne lázadjon a világ népei ellen, és egy [arra], hogy megeskette a Szent, áldott Ő, a világ népeit, hogy ne sanyargassák Izraelt a kelleténél jobban.

A hagyományos zsidóság a fenti, az Énekek Énekének (2,7; 3,5; 8,4) verseit magyarázó sorokat úgy értelmezte, hogy Isten megtiltotta a zsidóságnak az Izraelbe való tömeges visszatérést egészen addig, amíg erre Ő nem ad jelet, vallásos értelmezés szerint, amíg el nem jön a Messiás. A három esküvel kapcsolatban az egyik legfontosabb, a vallásos zsidó anticionizmust megalapozó mű a szatmári rebbe Rabbi Joel Teitelbaum 1961-ben megjelent Va-joel Mose című munkája, amelynek első része a három eskü történetét és helyét a rabbinikus irodalomban és a zsidó hagyományban mutatja be. A rabbi könyvében elítéli a cionizmust és annak vezetőit eretnekeknek nevezi. Teitelbaum munkájára a vallásos cionizmus egyik vezető alakja Rabbi Slomó Aviner reagált Alo naale című könyvével.

Megszakítás