A Rothschildok gazdagságának eredete

Élt egyszer egy lengyel városkában egy roppant tanult zsidó, Hersele Csortkover rabbi. Napjait azzal töltötte, hogy a rászorulókon segített.

Ám ez a tevékenység túlságosan is sok volt egy ember számára, ezért segédet vett maga mellé, egy szegény ifjút, Ansel Mózes Rothschildot, aki boldogan szegődött szolgálatába.

A rabbi és segédje hamar jóbarátok lettek és eredményesen dolgoztak együtt. Néhány év múlva Ansel megnősült és a közeli Sniatyn városába költözött. A rabbi örült a házasságnak, de bánatos volt, hogy hűséges segédje elhagyta.

Eltelt néhány hónap. A Peszachot megelőző estén a csortkovi rabbi épp íróasztalát vizsgálta át, chomec után kutatva (mivel a kovászos ételek ekkor tiltottak), és észrevette, hogy hiányzik az az ötszáz gulden, amelyet a szegények és nélkülözők számára gyüjtött össze. Újból és újból átkutotta asztalát, ám eredménytelenül.

A rabbi elszomorodott, egyre csak a szegényekre gondolt, akiknek a pénzt szánta. Ám ennél is jobban bántotta az a felismerés, hogy saját házanépéből került ki a tolvaj, hiszen ki más tudhatott volna a pénz ottlétéről?

A rabbi vonakodva arra a következtetésre jutott, hogy a pénzt csakis Ansel vehette el, még esküvője előtt. Bizonyára Ansel vitte el, morfondírozott, de csak kölcsönbe és bizonyára vissza akarta fizetni, még mielőtt hiánya feltűnt volna. Azonnal megbocsátotta Ansel pillanatnyi gyengeségét és elhatározta, hogy felkeresi a fiatalembert és visszaszerzi a pénzt anélkül, hogy bárkinek is szólna róla.

A Pészach utáni első napon Anselnek váratlan vendége támadt a csortkovi rabbi személyében. Túláradó örömmel fogadta hajdani munkaadóját, ám miközben a rabbi elmondta jövetelének okát egyre sápadtabb lett és szemei könnyel teltek meg. Kifordult a szobából és mikor visszatért, magával hozta minden megtakarított pénzét – összesen 250 guldent. Ansel megigérte, hogy a többit is visszaadja a rabbinak. Kezet fogtak és a rabbi megnyugtatta Anselt, hogy megbocsájtott neki.

Néhány hónappal később a rabbi meglepve látta, hogy a rendőrkapitány áll kapujában és arra kéri, jöjjön vele a rendőrörsre. Amikor odaért megkérdezte tőle, nem loptak-e el valamit házából. A rabbi elcsodálkozott, hiszen senkinek sem tett említést a pénzről.

A csortkovi rabbi ezután elmesélte az esetet, de sietett megnyugtatni a rendőrkapitányt, hogy a dolog rendeződött és a pénzt visszakapta. A rendőrkapitány meglepődött.

„Sose hallottam még ehhez hasonló történetet”, mondta. Ezután pénzzel teli erszényt vett elő, és így szólt a rabbihoz, „Megismeri?”

Most a rabbi lepődött meg. Bizony felismerte eltűnt erszényét, de hogyan került ide?

A rendőrkapitány elmondta hogyan tartóztattak le egy parasztasszonyt, aki titokzatos módon aranypénzzel kezdett el fizetni ha valamit vásárolt. Miután kikérdezték kiderült, hogy egyszer, amikor a csortkovi rabbi házát takarította, megtalálta a pénzt és ellopta.

Ám sem a rabbi, sem a rendőrkapitány nem értette, hogy Ansel miért fizette vissza a pénzt. Másnap a rabbi felkerekedett és Sniatynba ment, hogy magyarázatot kérjen s bocsánatot kérjen.

Ansel Mózes elmondta, hogy a rabbi bánata mélyen megérintette. Tudta, hogy a rabbi nem fogadna el tőle semmit, hiszen szegény ember volt. Ezért Ansel és felesége minden keresetüket félrerakták, hogy kifizethessék a hiányzó összeget.

A rabbi magához ölelte Anselt és megáldotta, hogy gazdag ember legyen, aki segít a szegényeken és a rászorulókon. Visszaadta az ötszáz guldent, majd azt tanácsolta Anselnek, költözzön a németországi Frankfurtba, ahol bizonyosan sikeres üzleteket köthet. Végül megáldotta. „Legyen veled Isten, veled és feleségeddel és gyermekeiddel az eljövendő nemzedékekben.”

A csortkovi rabbi áldása valóra vált. Ansel Mózes sikeres kereskedő és bankár lett Frankfurtban. Fia, Mayer Rothschild még sikeresebb volt. Öt fia Európa öt különböző fővárosában telepedett le. Bankárok lettek és vagyonuk minden egyes nemzedékben tovább gyarapodott. Így történt, hogy egyetlen ember önzetlen nagylelkűsége, aki úgy nyújtott segítséget, hogy senki se tudja meg mekkora áldozatot hozott, áldást hozott családjának több nemzedéken át.

Megjelent: Egység Magazin 3. évfolyam 14. szám – 2014. július 28.

 

Megszakítás