A REBBE SZAVA
Test és lélek

Az ember testből és lélekből áll. Következésképp minden dolga és cselekedete tartalmaz mind testi, mind lelki tényezőket: anyagiakat és szellemieket. Világi és mindennapi tevékenységünk rugója általában az anyagi, kézzelfogható gyarapodás. Mégis: a „lélek” mindennapi tevékenységünk közben is felismerésért kiált – hogy mindennapi dolgainkat nagyobb eszmék s magasabb célok érdekében tegyük. A könyörületesség, a zsidó gyermekek Tóra-tanulásának támogatása – ezek azok a lelki indítékok, amelyeknek mindennapi teendőinket motiválniuk kell.

* * *

Mindannyian a Teremtés egy-egy mikrokozmosza vagyunk. Lelki és anyagi életünk harmóniája a menny és a föld harmóniája.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 3. szám – 2014. július 21.

 

Megszakítás