A REBBE SZAVA
 

Társadalmi felelősség

Amerika ereje az egyéniségben, az úttörő, az önmagát megvalósító emberben rejlik. Ha azonban, minden találékonyságunkat és kitartásunkat a bennünk rejlő képességek kibontakoztatásának szolgálatába állítjuk, túlságosan önző célok és érdekek felé fordulhat figyelmünk. Az egyéni törekvések fognak dominálni. Csak miután mindent megtettünk anyagi és társadalmi megbecsülésünkért, csak azután szentelünk időt emberbaráti és közösségi teendőinknek. Amatőr, szabadidőnkben tevékenykedő szociális munkások vagyunk. De ez az a pont, ahol, úgy is, mint egy közösség tagjainak s úgy is, mint egyéneknek meg kell változtatnunk alapállásunkat, új irányba kell fordítanunk, át kell szerveznünk életünket. Mindenek előtt társas lényként kell élnünk; felelősséget kell éreznünk, s mindent meg kell tennünk a közösségért, és csak azután fordíthatjuk figyelmünket saját törekvéseinkre és céljainkra.

Megszakítás