A REBBE SZAVA
Másság és egység

Emlékezzünk a próféta szavaira: „Nemde egy atyánk van mindnyájunknak, nemde egy Isten teremtett minket?” (Máláchi 2:10.).

Az Örökkévaló rendelésére világunk úgy teremtetett, hogy a különbözőség és másság széles skálájának tükre legyen: „Mily számosak a Te műveid, Örökkévaló!” (Zsoltárok 102:24.) Ugyanakkor azonban a világon minden, lévén egy és ugyanazon Teremtő alkotása, rendelkezik olyan felszín alatti jellemzőkkel, amelyek közül néhány egyetlen egységgé kovácsolja őket. Következésképp minden, ami teremtetett, a szervetlentől az emberig, egységes.

Hasonlóképpen minden ember más-más; nincs két ember, aki minden szempontból egyforma volna. Az emberek megjelenésükben és értelmükben különböznek egymástól. Ennek ellenére az emberiség egységes: minden ember a legelső ember, Ádám képére teremtetett.

***

A teremtésben az Örökkévaló minden egyes teremtményének, minden nemzetnek, minden férfinak és nőnek megvan a maga szerepe és feladata. Ahol eszerint élnek, ott harmónia lakozik. Ahol a szerepek összekeverednek, ott keserűség.

 

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 6. szám – 2014. július 21.

 

Megszakítás