A REBBE SZAVA
 

A lézer technológia

A lézer technológiát sok területen alkalmazzák. A legutóbbi időkig szinte lehetetlen feladatnak tűnt egy fény- vagy hősugarat nagyobb távolságra irányítani, mivel az szétszóródik, ahogy egyre messzebb kerül forrásától. A legnagyobb intenzitással a forrásnál rendelkezik, s ez egyre csökken a sugarak terjedésével.

A lézersugarak azonban nem szóródnak szét: vákuumban, a forrástól távolabb is pontosan akkora intenzitással rendelkeznek, mint a forrásnál. A lézersugárban a fotonok egy irányba haladnak, s épp ezért irányíthatóak egyetlen pontra. Ez a pont hatalmas energiát gyűjt magába, s így “puszta” fénnyel akár az acélt is meg lehet olvasztani.

Az egyetlen irányba való haladás és az egyetlen pontra való összpontosítás képessége a spirituális elmélyedés esetén is meghatározó. A Tóra, a micvák és az imák jelentik a zsidók számára az irányt. Amikor a Tóra által meghatározott irányba haladunk, akkor “még vasból emelt fal sem választhat el az Örökkévalótól”. Sőt arra is képesek leszünk, hogy másokra hassunk, és rábírjuk őket arra, hogy a Tóra előírásai szerint éljenek.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 40. szám – 2014. július 31.