A REBBE SZAVA
 
A labdarúgás

A világ kerek, mint a labda. A Talmud szerint minden zsidó megkapja a labdát, azaz a világot, hogy elmondhassa: “A világot énértem teremtették.” Az élet célja nem más, mint a világot eljuttatni a kapuba, “a Király kapujába”.

Az Örökkévaló szándéka szerint azonban a világot csak nehézségek árán lehet a “Király kapujába” juttatni: hiszen “minden korban, nemzedékben felkelnek ellenünk, hogy kiírtsanak bennünket.” (Hágádá). Van tehát egy ellenfél, aki minden pillanatban mérkőzésre hívja ki a zsidókat. Ahogy a zsidók a “Király kapujába” szeretnék eljuttatni a labdát, az ellenfél a “Gyehenna küszöbére” szeretné azt helyezni.

Az ellenfél állandó kihívása azonban arra sarkallja a zsidókat, hogy minden áron nyerjenek. A haszidizmus tanítása szerint a győzelem iránti vágy arra ösztönöz bennünket, hogy minél inkább kiaknázzuk rejtett erőforrásainkat. Éppúgy, ahogy egy király háború idején kiüríti kincstárát, hogy győzedelmeskedjen, az ellenféllel folytatott küzdelem egyre nagyobb teljesítményre, újabb lehetőségek kiaknázására sarkall.

Pontosan ez figyelhető meg a sportban is, például a labdarúgásban, ahol a két csapat kölcsönösen megpróbálja megakadályozni, hogy az ellenfél gólt rúgjon. Ideális esetben a játékosokat nem a győzelemért kapott pénzjutalom hajtja (habár az edzéssel töltött időért és erőkifejtésükért természetesen ellenszolgáltatás jár nekik). Sokkal inkább hajtja őket személyes vágyuk a győzelemre.

Miként a sportban, az életben sem mozoghatunk komótosan. Teljes erőbedobással kell futnunk, ugranunk és küzdenünk, hogy legyőzhessük az akadályokat. Ez a fajta szolgálat nem csupán az agyat és a szívet veszi igénybe (még ha az értelem és az érzelem igen fontos elemek is), hanem minden porcikánkat. Csakis akkor remélhetjük, hogy a világot győzedelmesen eljuttathatjuk a “Király kapujába”, ha zsidó tudásunkat erőteljes tettekre váltjuk.

A misztika szerint a labda azt jelképezi, miként kell cselekedeteinknek létünk minden aspektusát felölelniük. Ha gólt akarunk rúgni, szinte azonnal a spiritualitás legmagasabb szintjére kell szökkennünk, átugorva a köztes fokozatokat, melyeket egyébként csak folyamatos fejlődéssel érhetnénk el.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 48. szám – 2014. augusztus 5.