A francia himnusz
Egy vidám ünnep alkalmával a Rebbe egyszer csak abbahagyta az éneket, s egy új dalt tanított az egybegyûlteknek, amelynek szövegét, egy közismert imát, a francia himnusz, a Marseillaise dallamára kellett énekelni. A Rebbe néhány francia vendéghez fordult, akik az ünnepekre érkeztek, és felkérte õket, hogy énekeljenek velük. Végül az egész társaság együtt dalolt. A Rebbe késõbb elmagyarázta, hogy ez az új dal a francia forradalom szellemét a maga valódis, istenes célja felé fordította: a lelki szabadság forradalma felé.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 51. szám – 2014. november 17.

 

Megszakítás