A művész erőssége
Történt egyszer, hogy egy művész, akit nagy sorscsapás ért, levelet írt a Rebbének, melyben beszámolt a rosszkedvéről és a kétségbeeséséről. A Rebbe így válaszolt:
„A művész zsenialitása abban a képességében rejlik, hogy kellő távolságot tud tartani tárgyától, és észreveszi a felszín mögött rejtőző leglényegesebb vonásokat is. Képes arra, hogy ezt a lényeget művében kifejezze, s így bárki, aki egy pillantást vet a festményre, észreveszi ezt az új dimenziót, melyre amúgy soha nem figyelt volna fel. Ugyanez vonatkozik az emberekre is:, az ember leglényegesebb vonása az Örökkévalóhoz való hasonlatossága. Nagyon nagy gondot kell arra fordítanunk, hogy életünk felszínes dolgai ne homályosítsák el a lényeget. Az élet tragédiáit is a maguk összefüggéseiben kell szemlélni, vagyis el kell helyeznünk a kihívások és a fáradozások kozmikus rendszerében, hiszen csakis ezáltal érhetjük el a jóság és a boldogság legmagasabb szintjét.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 39. szám – 2014. november 17.

 

Megszakítás