A maximalista

A Tóra minden egyes történetéből, sőt minden történetnek a részleteiből, le kell vonnunk a tanulságot. Eszter könyvét olvasva a történet egészéből levonható tanulság egyértelmű. Azonban amikor a történet elején azt olvassuk, hogy Áchásvéros király hatalmas lakodalmat rendezett uralmának megünneplésére, amelyre az egész birodalom minden allatvalóját meghívta, felmerül bennünk a kérdés: mi is a tanulság a történet ezen részletéből? Miért olyan lényeges, hogy ez a lakodalom százhúsz napig tartott, és hogy mindenki kívánsága szerint vehette ki részét a lakomából e százhúsz nap alatt?

A tanulság ebből a következő: amikor végrehajtunk valamit embertársaink, vagy zsidóságunk érdekében arra kell gondolnunk, mi az a maximum, ami képességeinkből kitelik, majd eszerint kell cselekednünk. Ugyanúgy ahogy Áchásvéros király is lehetőségei szerint rendezte lakomáját.

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 20. szám – 2014. október 15.

 

Megszakítás