Mi a vezető szerepe?

 

Apósa, az előző Rebbe 1950-ben történt elhunyta után a Rebbe eleinte nem akart a lubavicsi mozgalom élére állni, mondván, hogy ennek a feladatnak az ellátásához „különleges erő” kell. Egy évvel később, apósa halálának első évfordulóján végül elfogadta és hivatalosan vállalta a tisztséget.

Az egyik ritka alkalom, amikor saját vezetői szerepéről beszélt, 1985-ben, nyolcvanharmadik születésnapja megünneplése volt. „A szerénytelenség az emberi nem egyik legártalmasabb tulajdonsága – mondotta. – Ez minden helytelen magatartás forrása. Hogyan engedhető meg hát, hogy egyvalaki tiszteletére ma összejöjjenek az emberek?”

Elmagyarázta, hogy ez az összejövetel nem egyetlen ember ünneplésére szolgál, hanem egy jóra és helyesre törekvő mozgaloméra. „Következésképp nem lényeges, hogy ki vezeti a mozgalmat – a lényeg maga a mozgalom – folytatta. – A mozgalom sikere követői egységétől függ, attól az egységtől, amely áthidalja különbözőségüket. Ahhoz azonban, hogy a természetüktől fogva különböző embereket egyesítsük, szükség van egy vezetőre, aki az ügy szolgája, s akinek egyetlen szerepe, hogy tanítsa, ösztönözze és fenntartsa a mozgalom tevékenységét.”

 

 

Megjelent: Gut Sábesz 3. évfolyam 18. szám – 2014. október 15.

 

Megszakítás