A Transznacionális Együttműködések program valamennyi témája érintette a család mint társadalmi és gazdasági egység fogalmát. Társas együttélésünk elsődleges színtere és alapvető emberi tapasztalásunk, hogy egy család részeiként élünk – ezt tükrözik a korábban ismertetett európai gyermekvédelmi irányelvek is. Ezúttal azt fogjuk bemutatni, hogy Lengyelország milyen intézkedésekkel kívánja támogatni a családokat, hogyan segíti a gyermekvállalást és az ehhez nélkülözhetetlen biztos anyagi háttér megteremtését. Különösen aktuális ez azért, mert az elmúlt években alapjaiban változott meg a támogatási rendszerük, így lehetőségünk van összevetni a rendszerváltás óta eltelt 30 év különböző tapasztalatait.

A lengyel családtámogatási rendszert a rendszerváltást követően a visszafogott állami jelenlét és a nagy mértékű egyházi (katolikus) szerepvállalás jellemezte. A lengyel modell reziduális jellegéből fakadóan a családok anyagi lehetőségeik alapján részesültek a pénzbeli és egyéb juttatásokban. Ez azt jelentette, hogy csak azok számára tették ingyenesen elérhetővé a szolgáltatásokat és biztosították a támogatásokat, akik saját jövedelmük és anyagi lehetőségeik korlátozott volta miatt erre nem voltak képesek. Így a gyermekvállalással járó anyagi terhek és felelősség elsősorban a családokra szállt, kisebb részben a helyi önkormányzatokra és az egyházakra.[1]

A kilencvenes évek demográfiai értelemben hullámvölgyet jelentettek Lengyelország számára – ez a felismerés vezetett ahhoz, hogy 2004-2005 után a kormány fokozatosan elkezdte növelni a támogatások mértékét. Ezt az időszakot tekinthetjük a fordulatnak, mely alapjaiban változtatta meg a lengyel családtámogatási rendszer karakterét. 2005-2006 körül stabilizálódott a helyzet, a 2007-es kormányváltást követően a Polgári Platform folytatta a PiS által megkezdett reformokat. Ekkor a pénzbeli juttatások továbbra sem voltak általánosan elérhetőek, hanem bizonyos jövedelem alatt lehetett igényelni őket. Ezek közé tartozik a szülést vagy örökbefogadást követő egyszeri támogatás, a rendszeres gyermekgondozási támogatás, a családi pótlék és a gyermekek után járó adókedvezmény. A szülési szabadság első gyerek esetében 18, további szülések után 20 hét, mely időszak alatt a korábbi fizetés 100%-a járt az anyának. A munkába visszatérni vágyó nők a 14. hetet követően átadhatták az apának a fennmaradó szabadságokat.[2]

2015-ben a PiS párt nyerte meg a választásokat és elindította a Család 500+ nevű programot, mely már elvi szinten is szakít a korábbi gyakorlattal. Ez az új, átfogó családtámogatási reform ugyanis nem a legszegényebbek segélyezésére törekszik, hanem egy bizonyos társadalmi réteget igyekszik minél több gyermek vállalására ösztönözni és ebben jelentős támogatásokkal segíteni. A törvény első változatában minden 2. és 3. gyermek után havi 500 złoty adómentes támogatást kaptak a szülők, anyagi helyzettől függetlenül. Ezt 2017-ben kiterjesztették az első gyermekre is, illetve a pályakezdő fiatalokat mentesítették a jövedelemadó fizetésének kötelezettsége alól. Az időseket pedig évi egyszeri, a minimálnyugdíj összegének megfelelő 1100 złoty kifizetésével támogatják.[3]

Egyelőre még nem látszik, mennyire váltotta be a reform a hozzáfűzött reményeket. Az azonban biztos, hogy a kormányzó PiS párt támogatottságát megerősítette, tehát széleskörű társadalmi igény mutatkozik a szociális szolgáltatások és támogatási rendszerek fejlesztése és kiterjesztése iránt. A Transznacionális Együttműködések program ugyan hamarosan lezárul, így a hosszútávú eredményeket nem lesz módunk megvizsgálni, de arra bíztatjuk az érdeklődőket, hogy ne felejtsenek el néhány év múlva vetni egy pillantást a lengyelországi helyzetre. Ki tudja, mit tanulhatunk belőle.

 

Leichter Lilla

[1] Farkas Tamás: Lengyelország, Csehország és Szlovákia családtámogatási rendszereinek összehasonlítása. Demográfia 2017. (60. évf.) 4. szám. 333-376.

[2] http://szociologiaszak.uni-miskolc.hu/segedanyagok/eu_tamogatas.pdf

[3] Bőtös Botond: Hogyan támogatja Lengyelország a családokat? Ismerje meg a lengyel „Család 500+” programot!” https://vilagterkep.atlatszo.hu/2019/03/03/hogyan-tamogatja-lengyelorszag-a-csaladokat-ismerje-meg-a-lengyel-csalad-500-programot/