A király egyszerű ruhában

 

A zsidó hagyományban a Nagyünnepeket megelőző hónapot, Elült, a felkészülés jellem­zi. Elül minden napján a reggeli ima után meg­fújjuk a sófárt és emlékeztetjük magunkat a közeledő félelmetes napokra. A felkészülés egyben egy szellemi önfejlesztés is. Elül a zsidó hagyományban már része a nagyünnepeknek, sőt a chászid magyarázat szerint van benne va­lami, ami még a Nagyünnepeknél is különlege­sebbé teszi ezeket a napokat.

A Mezricsi Mágid szerint Elul az a hónap, amikor a király kijön a mezőre. „Leveszí pom­pás palástját és koronáját, és egyszerű ruhát ölt. Kijön a mezőre és mindenki, aki csak kí­vánja, hozzá fordulhat, Ő pedig kedves mo­sollyal fogad mindenkit, majd mikor visszatér palotájába mindenkit, aki eléjárult a mezőn, magával visz palotájába.”

Ros Hásonónak, Jóm Kipurnak valóban emelkedett hangulata van, Olyan, mintha a ki­rályi palotában találkoznánk a Királlyal. A Pa­lotában pedig maga a fenséges díszek és tisz­teletet parancsoló hangulat is magával ragad bennünket, megdobban a szívünk és félelem­mel vegyített tiszteletet érzünk a Királyok ki­rálya felé.

Elul azonban az az időszak, amikor a „Ki­rály” minden tiszteletet parancsoló pompát le­vet magáról. Kijön a Palotából és a városból a mezőre. Elül a szürke hétköznapok ideje.

De van valami különleges ezekben a hét­köznapokban, Isten mintha könnyebben elér­hető lenne. Igaz, hogy fenségesebb és áhítatot parancsoló egy Kol Nidré este, hiszen akkor a királyt teljes pompájában látjuk. De ha ráisme­rünk a mindennapi cselekvésben a „hétköznapi ruhába öltözött királyra”, akkor még nagyobb rá az esély, hogy majd amikor visszatér, magá­val visz bennünket a palotájába. A Nagyünne­pekre való felkészülés éppen a hétköznapok­ban testesül meg.

Újra egy év végére érkeztünk. Elül a lel­tározás hava is. Sok minden történt az elmúlt év hétköznapjaiban. Minden, amire lehetőség nyílt a Ti, Önök adományaiból adódott. Kér­jük, hogy a következő évben se feledkezzenek meg rólunk,

Oberlander Báruch rabbi

Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik adományaikkal támogat­tak bennünket. Néhányan azok kőiéül, akik na­gyobb összeggel segítették munkánkat és ezzel is lehetővé tették, hogy pl. az Egység újság egy újabb száma kerüljön az olvasó kezébe:

Transconsult Kft. 190.000 Ft Rétilmréné 100.000 Ft Mucsi Lászlóné 70,000 Ft

Alapítványunk számlaszáma; 10300002-20329172-70073285

Megjelent: Egység Magazin 15. évfolyam 57. szám – 2014. augusztus 3.