A HETISZAKASZ RÖVIDEN

Szakaszunkban – Váérá (2Mózes 6:2–9:35.) – a tíz csapás nagy része szabadul Egyiptomra, amelynek királya még mindig nem fogja fel, hogy nem az általa jól ismert bálványok egyike „áll ki” a héber rabszolgák mellett, hanem a világ Teremtője, a zsidók Istene.

A Fáraó, Mózes figyelmeztetései ellenére, megkeményíti szívét, és csak fokról fokra hódol be az újabb és újabbb csapások hatására. Szemünk előtt válnak a megfélemlített, kishitű, elnyomott gáluti zsidók a megváltás letéteményeseivé.

 

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 14. szám – 2014. július 28.

 

Megszakítás