Vájákél–Pkudé

Összegyűlt a sok kincs és anyag, amely a Hajlék készítéséhez szükséges volt, és megkezdődött a nagy munka. Munkához látott Becálél, a mesterember. Kialakult a csapat. Oholiáb és mások kőfaragáshoz, szövéshez, hímzéshez, takácsmunkához értettek. Munkához láttak azok a bölcs szívű asszonyok, akik a fonás tudományában voltak járatosak. Mindent úgy tettek méretben és formában, ahogy az Örökkévaló megparancsolta. Mikor elkészültek a tartozékok, Mózes Itámárral, Áron fiával számvetést tettek, hogy milyen és mennyi anyagot használtak fel egyes tárgyakhoz, tartozékokhoz, szőnyegekhez, szolgálati ruhákhoz. A felmérés után Mózes megáldotta a szorgos munkáskezeket, melyek az alkotást megvalósították. Majd minden a helyére került a felépült sátorban. Mózes kente fel és szentelte fel Áront és fiait a papi munkára. Felhőborulat volt nappal a sátor felett és tűzcsóva éjjel. Ha felemelkedett a borulat, indulhatott a tábor.
D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 23. szám – 2015. március 21.

 

Megszakítás