Mispátim

„És ezek az ítélkezések, melyeket eléjük helyezett.” Az „és” szó jelzi a folyamatosságot, ki lett hirdetve a tíz ige – ebből következnek az ítélkezések, ebből következik a törvénykezések hosszú sora, melyeket tudtunkra ad a Szidra. A Tóra szociális érzékenységét jelzi, hogy az első intézkedés a rabszolgára vonatkozik. A szolgaság nem lehet végleges, senkinek nincs joga végleges szolgaságot választani. A rabszolga bántalmazásának következményei vannak. Nehéz kiemelni az erkölcsiséget biztosító törvények közül néhányat. De fontos és többször hangsúlyozza az Írás: „Idegent ne gyötörj, mert idegen voltál Egyiptom országában. Özvegyet, árvát ne sanyargass!” A jótékonyágra is több helyen buzdít a Tan. A mezők szélei a poé a szegényeké. A hetedik évben a smitá évében nem szabad aratni, hagyni kell a termést a szegényeknek. Ne egyetek húst tejjel – tanít az Írás. És Mózes felírta az összes törvényt, tizenkét oszlopot állítva tizenkét törzs szerint. Mózes Áronra és Húrra bízta a népet, és felment a Hegyre.
D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 6. évfolyam 19. szám – 2015. március 6.

 

Megszakítás