A HETI SZAKASZ RÖVIDEN – PINCHÁSZ

Pinchász, a kohanita magatartása megfékezte a járványt és mindegy kábulatból magához térítette a tévelygőket. A Korách lázadás és a mostani járvány után a gondos Juhász megszámláltatta megtépázott nyáját. De fel kellett mérni a törzsek létszámát az ország szerinti felosztás miatt is. Celafhád lányai kérdést intéztek: ahol nincs férfi örökös, örökölhet-e a női? Végleges és visszavonhatatlan lett azon ítélet, mely szerint a perlekedés vízénél történt engedetlenség miatt Mózes nem léphetett az Ígéret Földjére. De Abarim hegyéről láthatta az országot. Jozsué, Nun fia személyében kijelölték az örököst. A közösség nem maradt Pásztor nélkül. A napi, szombati, újholdi és a többi ünnepi áldozatok meghatározásával, felsorolásával foglalkozik még a Szidrá, melyet Tóraolvasás befejezéseként felolvasunk az aktuális ünnepnapon.

D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 39. szám – 2014. augusztus 18.