A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN

 

Sömini: Messiási kor és templom

A negyedik nevezetes szombat “a hónapok” szombatja. Niszán havának a meghirdetése. “Ez a hónap legyen számotokra a hónapok kezdete” (2Mózes 12:2.) Felolvassuk a húsvéti bárány elfogyasztásának parancsát (uo. 1-20.). Ehhez kapcsolódik a Háftórában Ezékiel könyve (45:16–46:18.): jövendölés a Harmadik Szentélyről, amely a messiási időben épül majd fel. Ezékiel szerinte ez lesz az ideális Jeruzsálem, ahol más lesz a társadalmi berendezkedés, más a papok, a fejedelem feladata. A próféta leírja az új Templomot annak berendezéseit, szertartásait. Ismerteti az új királyság földrajzi felosztását a 12 törzs között – a levitáknak is “juttat” földet. A fejedelem jogait korlátozza – Ezékiel szerint a fejedelemnek tisztelnie kell a nép birtokait, hogy jó erkölcs, szilárd összetartás jellemezze az országot: “…nehogy az én népem tagjai elszakadjanak, mindegyik a maga birtokától” (uo. 46:18.)

D.G.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 26. szám – 2014. július 28.