A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN

SÁBÁT CHÁNUKÁ (VÁJÉSEV HELYETT)

Angyali történet

A színarany lámpa – Menora – látomása (Zchárjá 2:14–4:7.) tipikus chánukai történet, legalábbis ami a hétágú gyertyatartót illeti. Kétségtelen, hogy ezért választották bölcseink ezt a prófétai történetet – melyben Zakariás, az elbeszélő próféta angyalokkal társalog – Chánuká szombatjának (Sábát Chánuká) Háftárájául.

Látomásában a próféta a Sivát Cijon – az első Hazatérés – idejére visz vissza bennünket, amikor víziójában látja Josuát, a főpapot, amint egy angyal mellett áll és a Sátán vádaskodását kénytelen hallgatni, mivel a főpap „szutykos ruhákba volt öltözve”. A vízióban Isten először védelmébe veszi Josuát, a főpapot és megrója a vádaskodó Sátánt, mondván, hogy ez egy „tűzből kimentett fadarab”, de a következő versben elhangzik a verdikt: „Vessétek le róla a szutykos ruhákat!….”

A Talmud szerint (Szánhedrin 93a.) a főpap tisztátalansága abból állt, hogy fiai nem hozzájuk illő leányokat vettek feleségül és a „ruhák levetése” azt jelenti, hogy el kell válniuk azok a nőktől.

Ilyenképpen a Háftárá tanulsága túlnő a Chánukán és naprakész üzenetet tartalmaz számunkra is: Nem lehet valaki „főpap”, ha az unokáit egy nem zsidó szüli neki. És ha azt kérdezzük: Mit tehet arról a főpap, hogy a fiai mit tesznek, hogyan viselkednek? A válasz az, hogy mindez nevelés kérdése. Ha a főpap úgy neveli fiait hogy azok képesek vegyes házasságra vetemedni és ezzel a zsidóság pusztulását elősegíteni, siettetni – akkor az bepiszkítja a főpapi talárt és érdemtelenné teszi a viselőjét is.

Bölcseink szerint Josua vétke az volt, hogy nem figyelmeztetette fiait és nem tiltakozott a házasság ellen. Ibn Ezra szerint Josua egyik unokája a korabeli zsidóság egyik esküdt ellenségének lányát vette el feleségül. Ebben az esetben az sem segít, ha maga a Jóisten védi meg az illetőt a Sátántól és hoz fel enyhítő körülményeket számára…

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 9. szám – 2014. július 21.

 

Megszakítás