A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN
 

Összefoglalás egy mondatban

„Emlékezzél, mit tervelt Bálák, Moáb királya és mit felelt neki Bilám, Boér fia.” (Michá 6:5.) Michának, a kispróféták egyikének fenti idézete a Bilám történetét elbeszélő szidrához kapcsolódik. Isten jótetteit sorolja a próféta: Bilám átkozni akart, mégis áldás jött a szájára; Sittimbe vétkezett a nép, mégis átkelhetett a Jordánon, hogy bevonuljanak Kanánba. Mi rosszat tett hát az Örökkévaló, hogy a nép mégsem hűséges? „A hűséget nem az áldozatok nagy száma, hanem a jog betartása bizonyítja.” Ezért emelt ki Michá három momentumot, az igazságos cselekedetet, a könyörület szeretetét, és az alázatosságot Istennel szemben. Ezek nem helyettesítik a 613 micvát, hanem csak összefoglalják azokat, hogy könnyebb legyen betartani őket és ezzel kiérdemelje a túlvilági életet. A Misná szerint a „a szentség alázatosságra vezet, az alázatosság a bűntől való félelemre, a félelem a jámborságra, a jámborság a szentség szellemére vezet.”

D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 41. szám – 2014. július 31.

 

Megszakítás