A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN

Anekdota és magyarázat

Két Szentély és a cádik imája

    Szakaszunk – Vájigás – leírja, hogy amikor József felfedte kilétét testvérei előtt – akkor Benjáminnal átölelték egymást, és mindketten sírtak. Rási hozzáteszi, hogy a két Szentélyt siratták, amelyek – mind a kettő – Benjámin birtokán épül majd fel és dől romba.

    Azért sírtak jó előre, mert lelki szemeikkel látták, hogy ugyanaz az oktalan gyűlölködés, ami József eladásához vezetett fogja okozni a Szentélyek lerombolását.

    Reb Lévi Jichák a szentéletű berdicsevi rabbi, azért szokott naponta imádkozni, hogy ne érje baj ellenségeit, akik rosszat tettek ellene, vagyis hogy senkit ne érjen büntetés miatta.

    Erre mondja a Midrás, hogy azért épült a Szentély Benjámin birtokán, mivel ő volt az egyetlen, aki nem vett részt József eladásában. Itt felmerül a kérdés: miért nem az áldozat, József birtokán?

    Azért, mert – a berdicsevi normák szerint – benne is volt valami hiba, ha testvérei miatta bűnhődtek…

    N. K.

Megjelent: Gut Sábesz 2. évfolyam 11. szám – 2014. augusztus 6.

 

Megszakítás