A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN

Jönnek az elveszettek…

„…Ti pedig, Izrael fiai, egyenként lesztek összeszedve!” – ígéri Jesájá próféta heti Háftáránkban (Jesájá 27:6-13.; 28:1-13.; 29:22-23.) amikor az Asszíriában elveszettekről és az Egyiptomban kitaszítottakról beszél, akik a nagy szértszóródás idején majdhogy el nem vesztek a zsidó nép számára a gálut országaiban. Ássur és Egyiptom csak jelkép, nyugodtan behelyettesíthető akár Kanadával, akár Romániával, ahol a gólesz – zsidó elvész, elkallódik a zsidóság számára.

A próféta, aki puritán életmódot prédikál, ostorozza „Efrájim iszákosait,” akik eltanulták a legdekadensebb gójok viselkedési normait, és kinevetik a zsidó életmódot. Követeli hogy a zsidók éljenek zsidóként, ne majmolják a pogányokat, hanem járjanak elől jó példával – akkor majd kiérdemlik a megváltást, ami hamarosan eljön.

A zsidók „egyenként” történő összegyűjtése Hertz rabbi kommentárjában azt jelenti hogy az összegyűjtés „olyan gondos, minden zsidó iránt érzett szeretettel történik , hogy egy lélek sem fog elveszni.”

Ez a lényeg: egy lélek se vesszen el.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 13. szám – 2014. július 28.

 

Megszakítás