A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN

 

Hosea és Izrael

A Bámidbár könyvet numerinek is szokták nevezni, ami számolást jelent. Több számvetés szerepel a könyvben, ehhez kapcsolódik a háftárában (Hosea 2:1-22.) Hosea prófétának a jóslata: “És olyan lesz Izrael fiainak száma, mint a tenger fövénye” (uo. 1.). Hosea élete tragikus volt. Egy Gomer nevű léder asszonyt vett feleségül, aki elhagyta, és egy ismeretlen férfi rabszolganője lett. Hosea azonban ragaszkodott hozzá, kiváltotta a rabszolgasorból és visszafogadta. Hosea ezzel párhuzamot látott saját és Izrael sorsában. Izrael népe hűtlen lett, eltávolodott az Örökkévalótól, ezért diaszpórába került, rabszolgasorba jutott. Az Örökkévaló mégis – mert ragaszkodik hozzá – visszahozza népét és kiváltja a szolgaságból, újra meg újra próbaidőt, lehetőséget ad a megtérésre. Ha a megbánás megtörténik, “Akkor majd eljegyezlek téged magamnak örökre, eljegyezlek téged igazsággal és joggal szeretettel, kegyelemmel” (uo. 21.).

D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 35. szám – 2014. július 30.