A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN

 

Hámán elődei

Ezen a héten az ámálékok támadására történő emlékezés szombatját üljük, ezért a Háftárá nem a szidrához, hanem a figyelmeztető máftirhoz kapcsolódik (1Sámuel 15.). A menekülő, legyengült zsidókat, miután elhagyták Egyiptomot, és a Vörös tengeren átkelve a Szináj hegyhez tartottak, váratlan támadás érte az ámálékok részéről. Az ámálékok kegyetlenek voltak mindenkivel szemben, aki kezeik közé került. Jozsué, a kezeit az ég felé tartó Mózes segítségével legyőzte az ámálékokat, akik később is megmaradtak Izrael ellenségeinek. A bírák korában a midjánitákkal szövetkeztek Izrael ellen. Így az ámálékok a velünk szembeni gyűlölet jelképei lettek. Maimonides leírja, hogy az ámálékok megmenekülhettek volna, utódaik számára lehetséges lett volna a megbékélés, ha elfogadták és megtartották volna a Noé fiai számára előírt hét törvényt. Ezeknek a törvényeknek a megtartása a népek családjába való beilleszkedés fontos feltétele. Sámuel azért tartotta uralkodásra alkalmatlannak Sault, mert e nélkül a feltétel nélkül gyakorolt kegyelmet. A feloldozás tehát mindenki számára lehetséges, hiszen hitünktől idegen a bosszú és gyűlölködés.

D.G.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 24. szám – 2014. július 28.