A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN

 

Cádok fiai

A szidrában a papok feladatáról, magatartásáról esik szó. Ezékiel már többször az általa elképzelt ideális templomban, hűséges papokkal képzeli el a szertartást. (A háftárá – Jechezkél 44:15-31.). Cádokat Salamon király nevezte ki főpappá. Ezékiel szerint csak Cádok leszármazottai méltóak a papi hivatás folytatására. Mint egykori pap, a próféta ismerte a bisszus és gyapjú ruha hátrányait, verejtéket elkerülendő a könnyű len ruhákat és fejdíszt javasolta. Tapasztalatai alapján némileg eltér a Tórától, ezért írásai erős bírálatnak voltak kitéve. Például özvegy feleségül vételét a Tóra csak a főpapnak tiltja. Az erkölcsi normák erősítése lehetett a változtatás oka. A próféták harcoltak a királyok, de a főpapok helytelen magatartása ellen is. Jeremiás hitszegéssel vádolja a kohenitákat. Mlakiás is ostorozza szavaival őket, és vázolja az ideális kohenita alakját … Ezt teszi Ezékiel is, mikor az általa elképzelt Templomban Cádok leszármazottait látná szívesen. Az utolsó mondatot fontosnak érezzük, mert a schitá szabályaival ellentétes a madár feláldozásának módja. Az ideális Templomban ezért tiltaná a fogyasztását.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 32. szám – 2014. július 30.