A HÁFTÁRÁ RÖVIDEN

 

A kemény intelem

A szidrá nagyon kemény szavakat használt, nagyon erős a figyelmeztetés, hogy milyen büntetésekre számíthatunk, ha nem a helyes utat követjük. A Háftárában (Jeremiás 16:19-17:14.) Jeremiás folytatja az intelmeket “Megismertetem velük karomat és hatalmamat, és így megtudják, hogy az én nevem Örökkévaló” (uo. 16:21.) Jeremiás látta, tapasztalta, hogy szavai ellenére bálványimádóvá lett a nép, elhagyta hitét, elsőnek vezetőik, akiknek pedig jó példát kellett volna mutatniuk. Ezért a kemény szó véres valósággá válhat. A prófétai jóslat is említi a szétszórattatást, a rabszolgaságot ismeretlen országban. Ugyanakkor nem csak a kollektív bűnösségre, hanem az egyéni felelősségre is utal; vizsgálja a szíveket és fürkészi a veséket a Gondviselés, hogy mindenki azt kapja, amit cselekedetei alapján megérdemel. Ahol a megbánás tsúvá jeleit fedezi fel az Örökkévaló, és a szándékot tettek is követik, az igen üdvös, de a balsorsát készíti elő, aki elhagyja a “élő vizek forrását.”

D. G.

Megjelent: Gut Sábesz 1. évfolyam 34. szám – 2014. július 30.